در باب سواد رسانه ای و ناگریزی از آن در سومین هزاره

در باب سواد رسانه و ناگریزی از آن در سومین هزاره

این روژها واژه “سواد رسانه ای” را تقریبا همه جا می شنوید. چه از طریق تلویزیون و مجلات و خبرگزاری‌ها و چه از دهان مربیان موفقیت و مشاوران خانواده و روان درمانگرها. اما این “سواد رسانه ای” دقیقا چه چیزی است که در عصر حاضر، این همه بر آن تاکید و تایید می‌شود و آن […]

وقتی از «فتوژورنالیسم» حرف می‌زنیم از چه حرف می‌زنیم!؟!

وقتی از «فتوژورنالیسم» حرف می‌زنیم از چه حرف می‌زنیم!؟!

کارکرد عکس در ژورنالیسم چیست؟ رساندن مجموعه‌ای اطلاعات؟ ثبت یک رویداد؟ درک بهتر یک خبر؟ شکار یک لحظه؟ نقد یک گفتمان؟ توسعه‌ی یک اندیشه؟ طرح یا اثبات یک ادعا؟ تقریبا همه‌ی پژوهش‌گران ارتباطات، فتوژورنالیسم را بخش لاینفک، با اهمیت و جذاب رسانه می‌دانند، هنر/ابزاری مستقل برای قصه‌گویی از طریق تصاویر. بله! داستان‌سرایی. یعنی علاوه بر […]