گزارشگر

خوشبخت بودن، همان تلاش برای بدست آوردن است و من واقعا به این معتقدم، در گفتگو با خانم گلناز شکوهی مدیر موفق کارخانه کامپوزیت مونترال مریم چارکی - با کار آفرین موفق و محقق ایرانی در مونترال، دکتر حسین برازقی...
با وجود تمامی کاستی ها می توان جرقه های آرمان گرایی را دید در مصاحبه با امیر گنجوی به یاد می آورم، در روزهای نخستین ماه سپتامبر سال 2015 بود  که با یکی از فیلمسازان مطرح سینمای ایران در هتلی...
مصاحبه با ریاست کنگره ایرانیان کانادا آقای بیژن احمدی - دنیایی که در آن زندگی می کنیم دنیای تفاوت هاست. بدون تفاوت ها بسیاری از چیزها مانند زیبایی ها بدون معنا خواهند بود. از دیدگاه فلسفی، هر انسان پس از آنکه به...
با لیوسا کیلانی کاندیدای شورای شهر مونترال - چیزی به روز انتخابات باقی نمانده است.  یکشنبه پنجم نوامبر سرنوشت شهردار مونترال، شهرداری های محلات و اعضای شورای شهر مونترال از هر منطقه مشخص خواهد شد و در این روزهای...
روز چهارشنبه 25 اکتبر خانم ژابیز شریفیان ، کاندیدای شورای شهر مونترال به دعوت ما به دفتر رسانه هدهد آمد.  چند وقتی است که تبلیغات نامزدهای شورای شهر مونترال برای انتخابات پنجم نوامبرآغاز شده است. خانم ژابیز شریفیان کانادایی...