گزارشگر

مصاحبه با ریاست کنگره ایرانیان کانادا آقای بیژن احمدی - دنیایی که در آن زندگی می کنیم دنیای تفاوت هاست. بدون تفاوت ها بسیاری از چیزها مانند زیبایی ها بدون معنا خواهند بود. از دیدگاه فلسفی، هر انسان پس از آنکه به...
با لیوسا کیلانی کاندیدای شورای شهر مونترال - چیزی به روز انتخابات باقی نمانده است.  یکشنبه پنجم نوامبر سرنوشت شهردار مونترال، شهرداری های محلات و اعضای شورای شهر مونترال از هر منطقه مشخص خواهد شد و در این روزهای...
روز چهارشنبه 25 اکتبر خانم ژابیز شریفیان ، کاندیدای شورای شهر مونترال به دعوت ما به دفتر رسانه هدهد آمد.  چند وقتی است که تبلیغات نامزدهای شورای شهر مونترال برای انتخابات پنجم نوامبرآغاز شده است. خانم ژابیز شریفیان کانادایی...
به گزارش رسانه هدهد کانادا انجمن بازرگانان کانادا و ایران (CIBA) اولین کنفرانس سالانه خود را در روز چهارشنبه بیستم سپتامبر 2017 در هتل Courtyard Marriott شهر مونترال کانادا با هدف معرفی ظرفیت های دو کشور و امکاناتی که...
مصاحبه اختصاصی رسانه هدهد کانادا با آقای محمد عابدی مالک برند دبل پیتزا - جامعه ایرانی مونترال کانادا ، جامعه جوانی است که به لحاظ جمعیت نسبت به بسیاری از ملیت های دیگر، در اقلیت قراردارد  و شاید مفهوم...