برچسب: قرارداد فروش هواپیمای مسافربری ساخت بمباردیه کانادا به شرکت قشم ایران امضا شد