برچسب: شکاف نابرابری در کانادا؛ مدیران ارشد شرکت ها دویست برابر حقوق و دستمزد کارمندان معمولی پاداش دریافت می کنند!