برچسب: سخنگوی وزارت امور خارجه ایران: موضوع خاوری همچنان مورد پیگیری است