اخبار کانادا

انتقاد شدید توماس مولکر از واکنش ضعیف جاستین ترودو در پاسخ...

محمد راد - توماس مولکر رهبر حزب دموکرات جدید کانادا از واکنش های ضعیف  دولت لیبرال کانادا و نخست وزیر جاستین ترودو در پاسخ...