با کارخانه دار مونترالی: من نه پارتی داشتم نه سرمایه ی...

گزارشگر کارخانه کامپوزیت مونترال کانادا : یکی از اهداف و یا آرزوهای برخی از تازه مهاجران راه اندازی یک کسب و کار جدید بر...

حادثه ای برای يک شهر، مرثیه ای برای یک جهان

  گزارشگر: فورت مک موری شهر کوچکی در شمال غربی استان آلبرتا است (يا شايد بتوانيم بگوييم بود). فورت مک موری حدود هشتاد هزار نفر...

رضا آبایی و گروه دیبا: انتظار حمایت خیلی کلیشه ای است،...

گزارشگر: روز یکشنبه 8 می ساعت 21 است. اواسط بهاریم اما هوای مونتریال هنوز کمی سرد است. من و همکارم مهدی در راهروهای کنکوردیا در...