نتایج اولین مسابقه عکس رسانه هدهد با دو موضوع روز پدر...

به منظور ایجاد مشارکت و به اشتراک گذاری لحظات زیبای زندگی تصمیم گرفتیم تا مسابقه عکسی با شرکت مخاطبان رسانه هدهد برگزار کنیم. موضوع های...