بی تعارف با شما

بی تعارف با شما نسبت به انتشار مطالب، داستان ها و نوشته های مخاطبین رسانه هدهد می پردازد و بدیهی است که این رسانه هیچگونه مسئولیتی در قبال نوشته های منتشر شده در این صفحه ندارد بی تعارف با شما صفحه ای است که می توانید نوشته های خود را در آن منتشر کنید | بدیهی است رسانه هدهد مسئولیتی در قبال مطالب نوشته شده توسط مخاطبین خود ندارد با ما جهت بیان عقاید و مطالب خود در ارتباط باشید