مهاجرت و بیان واقعیتهای ناخوشایند خانوادگی

محمدمهدی محمدزاده، کارشناس علوم اجتماعی با گرایش خدمات اجتماعی با 20 سال سابقه فعالیت در خدمات اجتماعی در سلسه مقالات بخش مهاجرت رسانه هدهد، شما...

افسردگی و خطر خودکشی در مهاجران، بخش دوم

محمدمهدی محمدزاده - طرح موضوع خودکشی در سلسله مقالات رفتار شناسی مهاجرت از آنجا مهّم و ضروری است که مشکلات ایجاد شده در اثر...

افسردگی و خطر خودکشی در مهاجران، بخش نخست

محمدمهدی محمدزاده - مرگ در جامعه انسانی درد آورترین و غم انگیرترین حادثه ای است که بشر در مواجه با آن دچار شوک شدید می...

افسردگی شایع در بین مهاجرین و دلایل آن

همانطور که پیشتر از این اشاره شد بین بیماری افسردگی و غمگینی تفاوت فاحشی وجود دارد. امّا غمگین بودن و اندوه شدید چنانچه با...

چالش مهاجرت و افسردگی شایع در بین مهاجرین

افسردگی شایع در بین مهاجرین : از بین بیماریهای روحی و روانی شایع در بین مهاجرین می توان به بیماری افسردگی اشاره کرد. تعریف زیر عیناً...

مهاجرت: چالشی برای فرد، خانواده و اجتماع (بخش دهم)

تاکنون در نه (9) بخش پیشین این مجموعه مقالات، شما را با ارائه مفاهیم اساسی در مقوله جامعه شناسی مهاجرت و بعضاً روانشناسی مهاجر آشنا...

مهاجرت: چالشی برای فرد، خانواده و اجتماع (بخش نهم)

پیش از این در مقالات پیشین این مجموعه، شما را با ارائه مفاهیم اساسی در مقوله جامعه شناسی مهاجرت و بعضاً روانشناسی مهاجر آشنا نمودیم...

مهاجرت: چالشی برای فرد، خانواده و اجتماع (بخش هشتم)

پیش از این در مقالات پیشین این مجموعه، شما را با ارائه مفاهیم اساسی در مقوله جامعه شناسی مهاجرت و بعضاً روانشناسی مهاجر آشنا نمودیم...

مهاجرت: چالشی برای فرد، خانواده و اجتماع (بخش هفتم)

پیش از این در مقالات پیشین این مجموعه، شما را با ارائه مفاهیم اساسی در مقوله جامعه شناسی و بعضاً روانشناسی مهاجر آشنا نمودیم که...

مهاجرت، چالشی برای فرد، خانواده و اجتماع (بخش ششم)

پیش از این در مقالات پیشین این مجموعه، شما را با ارائه مفاهیم اساسی در مقوله جامعه شناسی و بعضاً روانشناسی مهاجر آشنا نمودیم که...