مشکلات خانوادگی در مهاجران و راهکارهای پیشنهادی – بخش دوم

محمدمهدی محمدزاده - در قسمت قبلی با مقدمه ای در مورد مشکلات خانوادگی قابل بروز در خانواده های مهاجر آشنا شدید. در این قسمت...

مشکلات خانوادگی در مهاجران و راهکارهای پیشنهادی

محمدمهدی محمدزاده - همانطور که در بخش های مختلف گذشته به عوامل تاثیرگذار بر خانواده در فرآیند مهاجرت اشاره شد. با توجه به شرایط موجود...

مهاجرت و بیان واقعیتهای ناخوشایند خانوادگی، بخش دوم

محمدمهدی محمدزاده، کارشناس علوم اجتماعی با گرایش خدمات اجتماعی با 20 سال سابقه فعالیت در خدمات اجتماعی در سلسه مقالات بخش مهاجرت رسانه هدهد، شما...

مهاجرت و بیان واقعیتهای ناخوشایند خانوادگی

محمدمهدی محمدزاده، کارشناس علوم اجتماعی با گرایش خدمات اجتماعی با 20 سال سابقه فعالیت در خدمات اجتماعی در سلسه مقالات بخش مهاجرت رسانه هدهد، شما...

افسردگی و خطر خودکشی در مهاجران، بخش دوم

محمدمهدی محمدزاده - طرح موضوع خودکشی در سلسله مقالات رفتار شناسی مهاجرت از آنجا مهّم و ضروری است که مشکلات ایجاد شده در اثر...

افسردگی و خطر خودکشی در مهاجران، بخش نخست

محمدمهدی محمدزاده - مرگ در جامعه انسانی درد آورترین و غم انگیرترین حادثه ای است که بشر در مواجه با آن دچار شوک شدید می...

افسردگی شایع در بین مهاجرین و دلایل آن

همانطور که پیشتر از این اشاره شد بین بیماری افسردگی و غمگینی تفاوت فاحشی وجود دارد. امّا غمگین بودن و اندوه شدید چنانچه با...

چالش مهاجرت و افسردگی شایع در بین مهاجرین

افسردگی شایع در بین مهاجرین : از بین بیماریهای روحی و روانی شایع در بین مهاجرین می توان به بیماری افسردگی اشاره کرد. تعریف زیر عیناً...

مهاجرت: چالشی برای فرد، خانواده و اجتماع (بخش دهم)

تاکنون در نه (9) بخش پیشین این مجموعه مقالات، شما را با ارائه مفاهیم اساسی در مقوله جامعه شناسی مهاجرت و بعضاً روانشناسی مهاجر آشنا...

مهاجرت: چالشی برای فرد، خانواده و اجتماع (بخش نهم)

پیش از این در مقالات پیشین این مجموعه، شما را با ارائه مفاهیم اساسی در مقوله جامعه شناسی مهاجرت و بعضاً روانشناسی مهاجر آشنا نمودیم...