سلام کردن بچه ها

يكي از دغدغه هاي والديني كه از ايران به كشورهاي اروپايي و امريكاي شمالي مهاجرت ميكنند در خصوص تربيت فرزندان و تلاش براي حفظ...

شروع تقویت هوش از نوزادی

برای اینکه فرزندانی باهوش داشته باشید، از نوزادی دست به کار شوید. یک روز را هم از دست ندهید. ما در این مقاله دو...