بندر قدیمی مونترال تبدیل به جلوه های زیبایی از هنرمندان می...

از ابتدای ماه می بندر قدیمی (اولدپورت) مونتریال شاهد برنامه های گوناگون و جلوه های زیبایی از هنرمندانی است که هنر خود را  از سنگفرش خیابان...

بیانی مشترک از تلاقی فرهنگ ها در مونترال

دیبا بیانی مشترک از تلاقی فرهنگ هاست. گروه دیبا اولین برنامه ی خود رادر تاریخ ۱۵ می ، در شهر زیبای مونترال به روی صحنه...

فروش بزرگ لباس از طراحان استان کبک

عاشقان مد و لباس در جریان باشند که رویداد مهم THE BIG FASHION SALE BY QUEBEC DESIGNERS در منطقه اولدپورت مونتریال و مرکز خرید...

نمایش «دکلره» در مونتریال

شهر مونترال میزبان بعدی نمایش «دکلره» نوشته مهدی کوشکی خواهد بود. به گزارش روابط عمومی این نمایش، «دکلره» به كارگردانی مشترك مهدي كوشكی و صحرا...

فستیوال اروپایی Eurofestival در مونتریال

اولدپورت مونتریال امسال نیز میزبان فستیوال اروپایی Eurofestival هست. در این فستیوال بازدیدکنندگان میتوانند با فرهنگ کشورهای مختلف اروپایی و برخی سنت های حسنه...