فروش بزرگ لباس از طراحان استان کبک

عاشقان مد و لباس در جریان باشند که رویداد مهم THE BIG FASHION SALE BY QUEBEC DESIGNERS در منطقه اولدپورت مونتریال و مرکز خرید...

نمایش «دکلره» در مونتریال

شهر مونترال میزبان بعدی نمایش «دکلره» نوشته مهدی کوشکی خواهد بود. به گزارش روابط عمومی این نمایش، «دکلره» به كارگردانی مشترك مهدي كوشكی و صحرا...

فستیوال اروپایی Eurofestival در مونتریال

اولدپورت مونتریال امسال نیز میزبان فستیوال اروپایی Eurofestival هست. در این فستیوال بازدیدکنندگان میتوانند با فرهنگ کشورهای مختلف اروپایی و برخی سنت های حسنه...