جشنواره کن و خبر خوب برای طرفداران اصغر فرهادی

فیلم فروشنده اصغر فرهادی در جشنواره فیلم کن بااینکه نام فیلم های حاضر در جشنواره فیلم کن اعلام شد و خبری از نام جدیدترین ساخته...