زندگی، علی عظیمی

زندگی، جدیدترین اثر "علی عظیمی" ویدیو موزیک بسیار زیبا با حضور هنرمندان ارزشمند ایرانی با شعری ماندگار از هوشنگ ابتهاج (سایه)