الفبای محیط زیست، بخش سوم: علفزار، جلوه گشودگی زمین

حدود یک چهارم مساحت خشکیهای زمین را مرتع ها یا علفزار ها تشکیل می دهند. علفزار یک اکوسیستم وسیع و پرباد است که با...

الفبای محیط زیست، بخش دوم: توندرا، شکوه سرمای زمین

پس از تعریف اکوسیستم یا نظام زیست بومی حال بیایید شناخت اکوسیستمها را از ملموس ترین آنها یعنی اکوسیستم های خشکی آغاز کنیم. اکوسیستم سیستم...

الفبای محیط زیست، بخش نخست: اکوسیستم یا نظام زیست بومی چیست؟

امروزه در دنیایی زندگی میکنیم که «حفاظت از محیط زیست» وظیفه هر انسان در هر نقطه زمین است. اکنون مسائلی مانند گرمایش زمین، تغییرات...

یکسال زندگی و تنها یک مشت زباله!

خانم کاترین کلاگ (katheryn kellogg) بلاگر و موسس کمپین "پسماند صفر" (Going Zero Waste) اخیرا با پست کردن یک در تصویر در اینستاگرام...