محمد مهدی محمدزاده

23 پست 0 نظرات
محمدمهدی محمدزاده هستم کارشناس علوم اجتماعی با گرایش خدمات اجتماعی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران و ساکن مونتریال کانادا. بیش از 20 سال سابقه کار در زمینه خدمات اجتماعی و 6 سال سابقه کار در زمینه فناوری اطلاعات دارم.