محمود عبدالهی

7 پست 0 نظرات
فوق لیسانس مدیریت رسانه و با بیش از 17 سال سابقه رسانه ای در رسانه های مختلف ایران و جهان.