مشکلات کار برای انگلیسی زبانان در استان کبک؛ افزایش آمار تقاضا برای استخدام افراد دو زبانه

0
فرانسوی در کبک کانادا

کارهای دوزبانه در استان کبک کانادا بیش از ده سال است که روند افزایشی داشته است، بر طبق آخرین اطلاعات سرشماری استفاده از زبان فرانسوی به عنوان زبان غالب در استان کبک کاهش داشته و این روند به خوبی کاهش نفوذ فرانکوفونها را در جمعیت شناسی کانادا نشان میدهد.

آمار کانادا روز چهارشنبه 29 نوامبر آخرین اطلاعات مربوط به سرشماری سال 2016 را منتشر کرد. این  آمار بیشتر مربوط به کار، زبان، سفر و مهاجرت داخلی بود.

در استان کبک انگلیسی زبانان به خوبی می دانند که تا چه میزان پیدا کردن شغل وقتی فرانسوی صحبت نمی کنند سخت است و شاید بتوان گفت که در ده سال گذشته فرانسه زبانان هم در شهرهای بزرگی  همچون مونترال با مشکلاتی ربرو شدند و سطح توقع کارفرمایان صحبت به هر دو زبان است، حداقل یکی از زبانها تسلط کامل و دیگری در حد کمتری.

بر اساس آمار منتشر شده صحبت به زبان غالب فرانسه در مونترال 2.3 درصد کاهش داشته و به میزان 2.6 درصد در کل استان کبک با کاهش روبرو بوده.

این مسئله ممکن است چندین علت داشته باشد.

نخست شکست دولت استان کبک در طرح ادغام مهاجرین و توسعه زبان فرانسه بین آنها (بیشتر بخوانید)

دوم افزایش حوزه های استخدامی که بیشتر زبان انگلیسی استفاده می کنند مانند حوزه های حقوق، حسابداری، مهندسی، بازاریابی و… که بعنوان کارهای مرجع نیز شناخته می شوند.

سوم افزایش تقاضای کسب و کارهای استان کبک برای کار با ایالات متحده آمریکا و دیگر نقاط کانادا

گفتنی است در بخش هایی از این آمار به خوبی آمده است که 82 درصد کارمندان در سال 2006 در محل کار خود به زبان فرانسه غالب صحبت می کردند و این میزان در سال 2016 به بیش از 79 درصد رسیده است و افزایش مشاغل دوزبانه و نیاز به کارمندان دو زبانه در سال 2006 در حدود 4 درصد بوده که برای سال 2016 به 7.2 درصد افزایش داشته است.

همچنین در این گزارش آمده است که استفاده از دیگر زبانها که بعنوان زبان مادری مهاجرین شناخته می شود در محیط های کاری و اجتماعی در حال گسترش است.

مطالب مرتبط توصیه شده:

صفحه ویژه کار و اشتغال رسانه هدهد کانادا

همه نکات مهم و برجسته آخرین آمار سرشماری 2016 کانادا منتشر شد – بیش از 225 هزار کانادایی به زبان فارسی صحبت می کنند

دولت کبک در طرح ادغام مهاجرین و توسعه زبان فرانسه بین آنها رسما شکست خورده است

نقشه زبان ها ی ساکنان مونتریال

نقشه موفقیت در کانادا، آیا موفقیت در کانادا به جغرافیا نیز بستگی دارد؟

اخبار مهاجرت به کانادا

آموزش زبان در کبک

+

Recul du français comme langue de travail principale au Québec | Mylène Crête | National

Les anglophones et les allophones sont toutefois plus nombreux à parler ou écrire principalement en français au travail. Statistique Canada a dévoilé mercredi les dernières données du recensement de 2016. Celles-ci portent sur le travail, la langue qui y est utilisée, les déplacements pour s’y rendre, la scolarité de même que la mobilité et la migration à l’intérieur du pays.