همراه با مشاور: راهکار های مشاوره ای برای والدین جوانان – هفته سیزدهم

0
راهکار های مشاوره ای برای والدین جوانان

راهکار های مشاوره ای برای والدین جوانان – هفته سیزدهم – از آنجا که هر هفته در مورد مسایل و راهکارهای مشاوره ای مربوط به یکی از مراحل رشد روانی انسان که شامل کودکی و نوجوانی، جوانی، میانسالی و سالمندی می باشد به صحبت می نشینیم. این هفته به معرفی مرحله جوانی 2 می  پردازیم. در گفتار پیشین بحران های دوران جوانی شرح داده شد، این بار به ارائه راه کارهایی در مواجهه با این بحران ها برای والدین می پردازیم و در عین حال به نکات مشاوره ای برای جوانان در مدیریت و حل مسائل شان پرداخته می شود.

تهیه و تنظیم: مرکز مشاوره و روان درمانی سوری در مونترال جهت ارتباط با این مرکز روی اینجا کلیک کنید.

راهکار های مشاوره ای برای والدین جوانان 

شیوه فرزند پروری والدین در شکل گیری هویت نوجوانان و جوانان نقش مهمی دارد. ارتباط والدین با یکدیگر، می تواند الگوی مناسبی در شکل گیری رفتارهای جوانان و رشد هویت آن ها باشد تا بتوانند به راحتی به حس قدر دانی، تعلق، کسب شایستگی ها و اعتماد به نفس که همگی فاکتور های هویت می باشند، دست یابند.
بعضی راهکار ها برای والدین :
قدردانی:
والدین با شناسایی استعدادهای جوانان ، فراهم کردن امکانات مناسب و دادن فرصت برای ابراز وجود و ایجاد فضای گفتگوی مداوم نقش مهمی در هویت یابی آن ها ایفا می کند. وقتی استعداد جوانان در زمینه زبان ، ریاضیات ، هنر، موسیقی، کامپیوتر ، ارتباطات و غیره شناسایی شد باید از دستاورد ها و موفقیت های آن ها هر چند کوچک قدر دانی شود، این حس بزرگداشت ، در جوانان موجب پذیرش خطر ورود به دنیا و امتحان هویت های مختلف می شود تا برای نقش های جدید آماده شوند.
احساس تعلق :
تعلق به جوان این احساس را می دهد که کیست و می خواهد چه کسی باشد. جوان نیاز به مکانی برای یادگیری و نیاز به وجود شخصی به عنوان الگو دارد تا بتواند حس امنیت و پذیرش را تجربه کند. والدین با ارتباط موثر به این حس کمک می کنند. عدم ارضا حس تعلق در خانواده موجب می شود که جوان آن را در بیرون از خانه جستجو کند.
اعتماد به نفس :
جوان با احساس کسب شایستگی و اعتماد به نفس می تواند بر فشارها و فرصت های غیر قابل تکرار بدون هیجان اضافی واکنش مناسب نشان دهد. والدین با ایجاد فرصت برای جوان خود امکان یادگیری و تشخیص احساسات خود و دیگران را فراهم کنند. کنترل احساسات شدید، تعیین و آماده سازی اهداف و برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت ، چگونگی برقرای ارتباط مثبت با افراد مختلف، چگونگی راهکارهای حل مسله موجب اعتماد به نفس می شود تا جوان با آزمایش جنبه های جدید زندگی، هویت واقعی خود را بیابد. همراهی والدین ، تشویق و توجه بی وقفه آنها به طور غیر مستقیم بسیار یاری گر است.

مطالب مرتبط توصیه شده:

همراه با مشاور: در تعامل با نوجوان خود چگونه رفتار کنیم

همراه با مشاور: آنچه باید در باره کودک یک ساله بدانید

همراه با مشاور: ویژگیهای دوران سالمندی، شخصیت در سالمندی، راهکارهای مشاوره ای برای سالمندان

همراه با مشاور: بحران میانسالی برخی راهکارهای مشاوره ای بحران میانسالی – قسمت نهم

همراه با مشاور: ویژگیهای مرحله جوانی، بحران های پیش رو – قسمت هشتم

همراه با مشاور: نوجوانی و تغییرات شناختی – اخلاقی – شناختی – قسمت هفتم

همراه با مشاور: مرحله بین تولد تا یک سالگی – قسمت ششم

همراه با مشاور: بهداشت روانی بعد از زایمان – قسمت پنجم

همراه با مشاور: بهداشت جسمی و روانی سه ماهه آخر بارداری – قسمت چهارم

همراه با مشاور: بهداشت جسمی و روانی سه ماه دوم بارداری – قسمت سوم

بهداشت جسمی و روانی سه ماه اول بارداری – قسمت دوم 

دانستنیهای قبل از بارداری – قسمت یک

بخش روانشناسی در رسانه هدهد کانادا

بخش روابط عاطفی در رسانه هدهد کانادا

ویراستار مطلب: آرین