همراه با مشاور: در تعامل با نوجوان خود چگونه رفتار کنیم

0
نوجوانی

بر آن شدیم که در هر هفته در مورد مسایل و راهکارهای مشاوره ای مربوط به یکی از مراحل رشد روانی انسان که شامل کودکی و نوجوانی، جوانی، میانسالی و سالمندی می باشد به صحبت بنشینیم. هفته قبل به معرفی مرحله کودکی2 پردا1ختیم، در این مرحله نوجوانی 2 را تعریف می کنیم …

تهیه و تنظیم: مرکز مشاوره و روان درمانی سوری در مونترال جهت ارتباط با این مرکز روی اینجا کلیک کنید.

نوجوانی 2

در ادامه مباحث قبلی به طور کلی در مورد نوجوان می توان گفت بلوغ سراسر وجود او را فرا می گیرد. بلوغ یک  نوع تولد مجدد است، یعنی با بلوغ شخص دیگری با روحیه و ویژگی های جسمی متفاوت از کوک بوجود می آید.

همان طور که قبلا اشاره شد نوجوانی دوره تعارض و تمایلاتی متفاوت و گاه متضاد است از طرفی خود خواهی کودکانه با دگر دوستی در هم می آمیزد. نوجوان در عین حال که می خواهد با دوستان خود باشد علاقمند به تنهایی است. کودک پرجنب و جوش دیروز به نوجوان حساس و زود رنج امروز تبدیل شده و تغییرات سریع جسمی تاثیر فراوانی در حالت های روحی و روانی او می گذارد و با فعال شدن نیروی جنسی احساس خاصی به جنس مخالف در او پدید می آید. در برابر انتقاد ها نمی تواند خود را کنترل کند و به سرعت واکنش نشان می دهد.

در تعامل با نوجوان خود چگونه رفتار کنیم

 یک: ویژگیهای دوره سنی نوجوانی را بشناسیم: با برقراری روابط کنترل شده خارج از افراد خانواده، دوستان جدید، منابع اینترنتی مناسب و ارایه الگوهای ارزشی  به نوجوان خود کمک کنید تا ارزش های بیرون از خانواده را کشف کند. تهیه کتابها و فیلم هایی که زندگی افراد موفق را نشان می دهد( فیلم های مخصوص نوجوان) او را در فرایند تکوین بهتر هویت اش بهتر یاری می کند.

دو: توجه او به خودش را درک کنید: نوجوان در سن بلوغ نگران تغییرات ظاهری خود است بنابراین نگاه بیش از معمول خود به آینه و حساسیت به ظاهرش را درک کنید اما به او در ادراکش جهت بدهید. کم اهمیت بودن ظاهر را در برابر فرصتی که در نوجوانی برای شکوفایی خود دارد را برایش ج بیندازید.

سه: تمایل نوجوان به دوستانش را همراهی کنید: در این راستا دقت در انتخاب مدرسه، تعامل با خانواده هایی که نوجوان هم سن فرزند شما دارند میل به دوست یابی را در فرزندتان همدفمند کنید. با تدارک برنامه های مناسب، دعوت و دیدارهای دوستانه او را در خانه یا محیط های مورد تاییدتان آغاز کنید. به طور غیر مستقیم بر روابط او کنترل داشته باشید.

چهارم: بگذارید نوجوان شما ساعاتی را با خود خلوط کند: در این ساعات نوجوان در حال بررسی دنیای خودش است و به سوال های بی جواب ذهنش فکر می کند. شنیدن این جمله « اجازه بده خودم تصمیم بگیرم و خودم حل کنم» در این دوره به کرات شنیده می شود که نشان از این می دهد که باید به فرزندان خود فرصت بدهیم تا خودش را پیدا کند و دیگر به طور مستقیم در کارهایش دخالت نکنید تا در مقابل شما جبهه گیری نکند.

مطالب مرتبط توصیه شده:

همراه با مشاور: آنچه باید در باره کودک یک ساله بدانید

همراه با مشاور: ویژگیهای دوران سالمندی، شخصیت در سالمندی، راهکارهای مشاوره ای برای سالمندان

همراه با مشاور: بحران میانسالی برخی راهکارهای مشاوره ای بحران میانسالی – قسمت نهم

همراه با مشاور: ویژگیهای مرحله جوانی و بحران های پیش رو – قسمت هشتم

همراه با مشاور: نوجوانی و تغییرات شناختی – اخلاقی – شناختی – قسمت هفتم

همراه با مشاور: مرحله بین تولد تا یک سالگی – قسمت ششم

همراه با مشاور: بهداشت روانی بعد از زایمان – قسمت پنجم

همراه با مشاور: بهداشت جسمی و روانی سه ماهه آخر بارداری – قسمت چهارم

همراه با مشاور: بهداشت جسمی و روانی سه ماه دوم بارداری – قسمت سوم

بهداشت جسمی و روانی سه ماه اول بارداری – قسمت دوم 

دانستنیهای قبل از بارداری – قسمت یک

بخش روانشناسی در رسانه هدهد کانادا

بخش روابط عاطفی در رسانه هدهد کانادا

ویراستار مطلب: آرین