نگاهی به روز جهانی دسترسی آزاد و فراگیر به اطلاعات – دسترسی آزاد به اطلاعات یک حق طبیعی است

0
دسترسی همگانی به اطلاعات

یونسکو و روز بین‌المللی دسترسی همگانی به اطلاعات – به عنوان روز بین‌المللی دسترسی همگانی به اطلاعات توسط کنفرانس عمومی یونسکو در نوامبر ۲۰۱۵، امسال اولین سالی است که در جهان بدین مناسبت مراسمی برگزار می‌شود. البته در سالهای گذشته حامیان آزادی دسترسی به اطلاعات با همین انگیزه چنین روزی را برای گرامیداشت «حق دانستن» تعیین و مراسمی برگزار می‌کردند. در این گزارش نقش یونسکو در پیشبرد دسترسی به اطلاعات و اهمیت آن در تحقق اهداف توسعه پایدار تشریح خواهد شد.

رسانه هدهد کانادا بعنوان یکی از اعضای فعال انجمن ژورنالیستان کانادا و کانون ژورنالیستان حرفه ای استان کبک این روز را گرامی میدارد.

کنفرانس عمومی در سال 2015 با تصویب قطعنامه‌ای روز بین‌المللی دسترسی همگانی به اطلاعات تعیین کرد.

البته تعیین روز بین‌المللی دسترسی جهانی به اطلاعات پس از مدتها بررسی در چارچوب نهادهای وابسته به سازمان ملل به تصویب رسیده است. در قطعنامه مصوب کنفرانس عمومی از مدیرکل یونسکو درخواست شده بود تا تصویب آن را به اطلاع مجمع عمومی سازمان ملل برای بررسی و تصویب احتمالی برساند و چنین اقدامی نیز صورت گرفت. از نظر حقوقی دسترسی همگانی به اطلاعات به «حق آگاهی» افراد مربوط است که به‌نوبه خود بخشی از حق آزادی بیان فراد می‌باشد که در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) مورد تأکید قرار گرفته است.

رسانه هدهد کانادا که یک رسانه رسمی در کشور کانادا است عمده فعالیت خود را از طریق دیجیتال انجام میدهد. روزنامه‌نگاری دیجیتال که به عنوان روزنامه‌نگاری آنلاین هم شناخته می‌شود شکل معاصر روزنامه‌نگاری است، طوری که محتوای نوشتاری از طریق اینترنت منتشر می‌شود به جای انتشار از طریق چاپ و توزیع. چیزی که روزنامه‌نگاری دیجیتال را برتر می‌کند این است که توسط محققان مورد بحث قرار می‌گیرد. با این حال، محصول اولیهٔ روزنامه‌نگاری که اخبار و ویژگی‌های کار کنونی است، تنها به صورت متن یا ترکیبی از متن، صدا، فیلم یا با روش‌های فعال بیتشر مثل بازی نشان داده شده و در بستر تکنولوژی رسانهٔ دیجیتال منتشر می‌شود.

موانع کمتر برای ثبت، هزینه‌های نشر کمتر و تکنولوژی‌های متفاوت شبکهٔ کامپیوتر منجر به فعالیت زیاد در زمینهٔ روزنامه‌نگاری دیجیتال شده است. این کار جریان اطلاعات را به شکل دموکراسی درآورده که قبلاً توسط رسانه‌های سنتی مثل روزنامه، مجله، رادیو و تلویزیون کنترل می‌شد.

برخی ادعا می‌کنند که درجه بیشتری از خلاقیت با روزنامه‌نگاری دیجیتال در مقایسه با روزنامه‌نگاری سنتی و رسانه‌های سنتی دیده می‌شود. دید دیجیتال برای پیام روزنامه‌ای مهم است و بیشتر از آن هم باقی می‌ماند با کنترل خلاقانه نویسنده، ویراستار یا ناشر.

درباره رسانه هدهد بیشتر بدانید