کانادا به عنوان کشوری با بیشترین تاثیرگذاری مثبت در جهان انتخاب شد

0
کانادا به عنوان کشوری با بیشترین تاثیرگذاری مثبت انتخاب شد

کانادا با رای موافق ۸۱ درصد پاسخ‌دهندگان به عنوان کشوری با بیشترین تاثیرگذاری مثبت انتخاب شده است. ایده توصیف آمریکا به عنوان شهری نورانی بر فراز بلندی بیش از همه به رونالد ریگان نسبت داده می‌شود ولی حقیقت این است که اکثر سیاستمداران از آغاز تاسیس آمریکا این مفهوم را به کار برده‌اند.

بنیانگذاران آمریکا می‌خواستند این کشور به مشعل آزادی و دمکراسی بدل شود که بر راه پیشرفت دیگران نور بیفشاند.

ولی به نظر می‌رسد که این اواخر از خیره‌کنندگی این نور کاسته شده است چون یک نظرسنجی جدید نشان می‌دهد تعداد افرادی که در سراسر جهان موافق تاثیرگذاری مثبت آمریکا هستند به ناگهان کاهش یافته است.

به گزارش سایت فوروم اقتصاد جهانی، نتایج نظرسنجی موسسه ایپسوس موری از ۱۸ هزار نفر از ساکنان ۲۵ کشور جهان نشان می‌دهد که فقط ۴۰ درصد معتقدند آمریکا در عرصه جهانی نقش و تاثیر مثبتی دارد و به نسبت یک نظرسنجی که پارسال انجام شده، ۲۴ درصد کاهش یافته است.

کانادا با رای موافق ۸۱ درصد پاسخ‌دهندگان به عنوان کشوری با بیشترین تاثیرگذاری مثبت و پس از آن کشورهای استرالیا و آلمان در مقام‌های دوم و سوم قرار دارند.

در اروپا با وجود بحران ناشی از برگزیت (خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا) حدود ۵۷ درصد از پاسخ‌دهندگان به نظرسنجی معتقدند که بریتانیا و اتحادیه اروپا در سطح جهان تاثیر مثبت دارند.

در نظرسنجی سال گذشته اتحادیه اروپا همین موقعیت را داشت ولی امسال مقام بریتانیا در جدول ۱۰ رتبه تنزل یافته است.

موسسه ایپسوس موری در این نظرسنجی در عین حال نظر پاسخ‌دهندگان در مورد نهادهای بین‌المللی را نیز پرسیده است و نتایج نشان می‌دهد که تضعیف وجهه در افکار عمومی جهان فقط شامل کشورها نمی‌شود.

با وجودی که سازمان ملل متحد در رتبه چهارم جدول قرار دارد ولی میزان تاثیر مثبت آن از نگاه افکار عمومی ۹ درجه افت کرده است.

بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز به نسبت نظرسنجی سال قبل ۷ امتیاز کمتر گرفته‌اند ولی با این همه موقعیت آنها در جدول بالاتر از آمریکا و چین است.

مطالب مرتبط توصیه شده:

کانادا هفتمین کشور شاد دنیاست!

کانادا در میان ده کشور امن جهان

کانادا در رتبه پنجم بهترین کشورها برای زنان قرار گرفت

استان کبک کانادا در رتبه دوم شادترین مردم پس از دانمارک قرار دارد

بهترین شهرهای کانادا از نقطه نظر اشتغال و خرید خانه مشخص شد

+