نتیجه تحقیق دانشگاه بریتیش کلمبیا: فعالیت فیزیکی مانند دویدن باعث ترک سیگار می شود

0
فعالیت فیزیکی مانند دویدن باعث ترک سیگار می شود

با یک برنامه ورزشی مانند دویدن در طول ده هفته می توانید سیگار را برای همیشه ترک کنید، بر اساس این یافته جدید محققان بیشتر از نیمی از افرادیکه در این تحقیق برنامه ده هفته ای دویدن  خود را به پایان رساندند توانستند سیگار را برای همیشه ترک کنند.

کارلی پریب، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه بریتیش کلمبیا کانادا، در این باره می‌گوید: این یافته نشان می‌دهد فعالیت فیزیکی می‌تواند راهکار موفقی در ترک سیگار باشد. البته بهتر است براساس یک برنامه درست انجام شود چراکه انجام آن توسط خود فرد دشوار است.

در کانادا ۱۷۸ فرد سیگاری در برنامه دویدن برای ترک سیگار سال ۲۰۱۶ شرکت کردند. ۷۲ نفر از این افراد تا هفته پایانی در برنامه حضور داشتند که در انتها ترک سیگار توسط ۳۷ شرکت کننده تایید شد.

شش ماه بعد از شرکت کنندگانی که تا پایان برنامه را انجام داده بودند مصاحبه ای بعمل آمد. ۹۱ درصد این گروه هم گزارش کردند که میزان مصرف سیگارشان را کاهش داده بودند.

شرکت کنندگان در جلسات همراه با آموزش دو، شیوه‌های ترک سیگار، پیاده روی یا دویدن در فضای باز شرکت کردند که شامل افزایش ۵ کیلومتری مسیر دو بود و همچنین از طریق مشاوره تلفنی این برنامه هدایت می‌شد.

مربیان در قالب پرسشنامه‌های آماده شده از سوی محققان دانشگاه بریتیش کلمبیا آموزش می‌گرفتند. آنها از وسیله ای موسوم به Smokerlyzer برای اندازه گیری مونوکسیدکربن نفس شرکت کنندگان استفاده کردند.

محققان بهبود قابل توجهی در سلامت روان شرکت کنندگان مشاهده کردند و میانگین میزان مونوکسید کربن آنها نیز در حدود یک سوم در طول برنامه کاهش یافته بود.

به گفته پریب، حتی اگر کسی قادر به ترک کامل سیگار نباشد، کاهش مصرف آن هم می‌تواند بسیار مثمرثمر باشد. حال محققان قصد دارند در برنامه‌های بعدی افراد را تا زمان ترک کامل سیگار همراهی كنند.

مطالب مرتبط توصیه شده:

اخبار سلامت در رسانه هدهد کانادا

منبع: +

Running clinic helps half its graduates quit smoking

A group of smokers in Saskatoon are going ‘cold turkey’ and it’s all thanks to a running clinic. The Run To Quit program put on by The Running Room and Canadian Cancer Society is a 10-week program that offers both classroom and running sessions across Canada for smokers.