گنج در سطلهای زباله استان کبک

192
زباله ها در استان کبک

مجتبی صلح جوخواه – تصویر منتشر شده در یکی از رسانه ها که نشان میدهد 38 میلیون زباله پلاستیکی در جزیره هندرسون واقع در اقیانوس آرام ریخته شده بیانگر این واقعیت تلخ است که بیش از 300 میلیون تن پلاستیک تولیدی در کل جهان بازیافت نمیشود و 8 میلیون نفر آنها را به اقیانوسها می اندازند. زباله ها یک منبع با ارزش بحساب می آیند. وضعیت کنونی یک راه جدید برای مدیریت و یا بازیافت زباله ها در جهت توسعه پایدار و گردش اقتصاد را فرا میخواند. حال تحقیقات مهندسی در این راستا  چگونه به این هدف دست میابد؟

زباله ها
آلوده‌ترین بخش زمین با ۳۸ میلیون قطعه زباله در جزیره هندرسون

مشکلات محله های دفع زباله در کبک

سطلهای زباله و زباله های خانگی که اخیرا از ماده ارگانیک ساخته شده اند  و روزانه در جلوی منازل قراردارند می تواند به ما بقبولاند که مدیریت زباله های خانگی بطور کامل حل شده است. اما علی رغم این در کبک بطور متوسط 40٪ از زباله ها بازیافت نمی شوند و بیش از 700 کیلوگرم سرانه زباله ساکنین نه بازیافت میشوند و نه در محل های دفع زباله کمپوست میشوند.

دفن زباله ها تا به امروز راه حل مطلوب در کبک شناخته شده است. اما با وجود این مشکلات زباله ها از نظر ما پنهان هستند. محلهای دفن زباله ها یک ظرفیت نامحدود ندارند و یا اینکه مدت زمان زیادی بین 100 تا 1000 سال برای تجزیه آنها لازم است.

مواد ارگانیک در زباله های دفن شده با سرعت بیشتری تجزیه میشوند اما تجزیه این مواد تولید گازهای گلخانه ای نظیر متان و CO2 را به همراه دارد. اگر چه محلهای دفن زباله با سیستم جمع آوری گاز و مایع مجهز شده اما هنوز انتشار گازهای گلخانه ای وجود دارد.

بیش از ده میلیون تن زباله هرساله در کبک تولید میشد. این زباله ها دارای پتانسیل های مواد صنعتی و تولید انرژی هستند و دولت روی این مواد از نظر سیاستهای زیست محیطی  حساب ویژه ای باز میکند.

اینجاست که تحقیقات مهندسی با هدف توسعه در همکاری با سیستمداران و تصمیمگیران دولت از طریق راه حلهای عملی برای مدیریت بهتر مواد زا‌ئد در جهت جلوگیری از مشکلات زباله و از دست دادن اقتصاد وارد میشود.

سوزاندن راه حلهای مشروط

برای رهایی از زباله ها برخی از شهر ها به خصوص در اروپا تصمیم به سوزاندن زباله ها که میتواند منجر به تولید برق نیز شود گرفتند. این درحالیست که در کبک بدلیل اینکه سوزاندن زباله ها موجب آلابندگی اتمسفر شناخته شده است بصورت محدود انجام میگیرد. با این حال فن آوری های فعلی اجازه کنترل بهتر گازهای گلخانه ای و همچنین عملکرد کوره های زباله سوز را به ما میدهد.

ضمنا در بسیاری از شهرهای غربی که راه حل زباله سوز در آنها انتخاب شده است بطور موازی سیاستهای کاهش بازیافت و کمپوست زباله ها اجرا میگردد.

مطالب مرتبط توصیه شده:

پایتخت کانادا به زودی به یکی از شهرهای هوشمند جهان تبدیل می شود

بخش محیط زیست رسانه هدهد کانادا با زیر شاخه های توسعه پایدار و مجموعه مقالات الفبای محیط زیست

منبع تحلیلی این گزارش: +

Du génie dans nos poubelles

L’image de l’île Henderson, dans le Pacifique, recouverte de 38 millions de débris plastiques a récemment fait le tour des médias. Elle nous rappelle tristement que plus de 300 millions de tonnes de plastique produites chaque année dans le monde ne sont pas recyclées et que huit millions d’entre elles sont déversées dans les océans.