همه نکات مهم و برجسته آخرین آمار سرشماری 2016 کانادا منتشر شد – بیش از 225 هزار کانادایی به زبان فارسی صحبت می کنند

986
کانادایی
More and more Canadians are living alone and without children, according to newly released data from the 2016 census. (Shutterstock)

به گزارش رسانه هدهد به نقل از سی بی سی، نتایج آخرین سرشماری و آمار کشور کانادا که در سال 2016 انجام شده بود منتشر شد. این سرشماره درباره کانادایی ها در بخش های خانواده ها، زبان و وضعیت تاهل می باشد، بر اساس این سرشماری تعداد زیادی در کانادا به تنهایی زندگی می کنند، در اینجا به مهمترین و برجسته ترین آنها می پردازیم.

بیشتر خانواده ها در کانادا بصورت تک نفره 

28.2 درصد از خانوارها تنها یک نفر در آنها زندگی می کند که بیشترین سهم را در تاریخ کانادا به خود اختصاص داده است.

13.9 درصد از جمعیت بزرگسال در حال حاضر تنها زندگی می کنند که این آمار در سال 1951 در حدود 1.8 درصد بود.

بیشترین خانوارهای تک نفره در استان کبک قرار دارند.

26.5 درصد خانوارها از زوج های دارای فرزند تشکیل شده است.

25.8 درصد از خانوارها از زوج های بدون فرزند تشکیل  شده است.

8.9 درصد خانواده های تک والدین هستند.

2.9 درصد خانواده های چند نسلی (منظور خانواده هایی که هریک از زوج ها از یک ملیت هستند)، سریعترین رشد را به خود اختصاص داده است.

زوج های بدون فرزند

سهم زوج هایی که بدون فرزند زندگی می کنند، از سال 2011 رشد 7.2 درصدی را به خود اختصاص داده است که در مقایسه با رشد 2.3 درصدی زوج هایی که با کودکان زندگی می کنند مورد مقایسه قرار گرفته است.

زوج هایی که حداقل یک کودک دارند با 51.1 درصد افزایش داشته است.

60.5 درصد از زوج های 25 و 29 ساله بدون فرزند زندگی می کنند.

35.1 درصد از زوج های 30 تا 34 ساله نیز بدون فرزند زندگی می کنند.

بیش از 80 درصد زوج ها بین 30 تا 49 ساله دارای فرزند هستند.

 ازدواج حقوق مشترک

ازدواج حقوق مشترک، ازدواج عرفی یا ازدواج غیررسمی چهارچوبی قانونی است که یک زوج بدون اینکه رابطه‌شان را به صورت رسمی به عنوان ازدواج شهروندی ‏‏ یا دینی یا مذهبی ثبت کرده باشند ازدواج کرده محسوب می‌شوند.

21.3 درصد زوج های ازدواج حقوق مشترک را تشکیل می دهند که همین آمار در سال 2006 به میزان 6.3 درصد بود که به ترتیب منطقه نوناووت 50.3 درصد و استان کبک 39.9 درصد دارای بالاترین میزان سهم ازدواج حقوقی مشترک در کانادا هستند.

در استان کبک 42.7 درصد از زوج های حقوق مشترک خانوارهای همراه با کودک را تشکیل میدهند. که این آمار در سایر استان های کانادا 11.7 درصد می باشد.

زوج های همجنسگرا

72.88 زوج همجنسگرا وجود دارد که 0.9 درصد از کل زوج های کانادا را تشکیل میدهد.

تقریبا نیمی از زوج های همجنسگرا در تورنتو، مونترال، ونکوور و اتاوا یا گاتینو زندگی می کنند.

12 درصد از زوج های همجنسگرا خانوارهای همراه کودک هستند که از این میزان چهار پنجم آنها را زوج های همجنسگرا زن تشکیل میدهند.

جوانان کانادایی که با والدین خود زندگی می کنند

34.7 درصد از کاناداییان بین 20 تا 34 سال هنوز با والدین خود زندگی می کنند.

47.4 درصد کانادایی های جوان تورنتو با والدین خود زندگی می کنند.

چهار پنج از والدین زنان را تشکیل میدهند

69.7 درصد از کودکان با هردو والدین بیولوژیک خود زندگی می کنند.

19.2 درصد با یک پدر و مادر زندگی می کنند که از این میزان چهار پنج را مادران به خود اختصاص داده اند.

7.6 میلیون از کودکان به زبانهایی غیر از زبانهای رسمی کانادا صحبت می کنند.

تعداد کل کانادایی هایی که به غیر از فرانسه ویا انگلیسی صحبت می کنند، از سال 2011 به 14.6 درصد افزایش یافته است.

22.9 درصد از کانادایی ها دارای زبان غیر رسمی کانادا به عنوان زبان مادری خود هستند که این میزان 21.3 درصد افزایش داشته است.

69.9 درصد از کانادایی ها با یک زبان غیر رسمی کشور کانادا به عنوان زبان مادری خود در خانه صحبت می کنند.

98.1 درصد از کانادایی ها قادر به صحبت کردن یک مکالمه معمولی با زبانهای فرانسه یا انگلیسی هستند.

میزان بیشترین آمار زبانهایی که کانادایی ها در خانه های با آنها صحبت می کنند

641100 کانادایی به زبان ماندارین (یکی از زبانهای رایج کشور چین) صحبت می کنند.

594705 کانادایی به زبان کانتونی معیار (یکی از زبانهای رایج کشور چین) صحبت می کنند.

375568 کانادایی به زبان پنجابی صحبت می کنند.

553495 کانادایی به زبان اسپانیایی صحبت می کنند.

525375 کانادایی به زبان تاگالوگ صحبت می کنند.

514200 کانادایی به زبان عربی صحبت می کنند.

بیش از 225 هزار کانادایی به زبان فارسی در خانه های خود صحبت می کنند.  

 

در ادامه این گزارش می پردازد به افزایش استفاده از زبان انگلیسی در کانادا و کاهش استفاده از زبان فرانسوی  

دو سوم رشد جمعیت دوزبانه انگلیسی و فرانسه در استان کبک بوده

44.9 درصد از ساکنین استان کبک دوزبانه و 34 درصد از مردم نیوبرانزویک نیز دو زبانه هستند.

مطالب مرتبط توصیه شده:

بخش اخبار اقتصادی کانادا در رسانه هدهد 

اخبار کانادا در رسانه کانادا

منبع: +

Highlights of Statistics Canada’s latest 2016 census release

Statistics Canada released new information from the 2016 census regarding families, households, marital status and language. Here are some of the highlights: 28.2 per cent of households have only one person living in them, the highest share in Canada’s history. 13.9 per cent of the adult population now lives alone, was 1.8 per cent in 1951.