نگران مادرم هستم و می خواهم اموال را بنام مادرم منتقل کنم – پاسخ به سئوالات شما – با حقوقدانان

356
قوانین حقوق کانادا و ایران

 حقوقدانان رسانه هدهد کانادا، در بخش قوانین حقوق کانادا و ایران تلاش داریم تا یکی از مهمترین نیازهای مخاطبین این رسانه را در مباحث حقوقی برطرف کنیم. سوالات زیادی روزانه برای این بخش ارسال می شود که بر مبنای سوالات پرسیده شده مقالات مربوطه را توسط همکاران بخش قوانین حقوق کانادا و ایران به اطلاع شما می رسانیم. برای بیان سوالات خود درباره قوانین حقوق کانادا و ایران با ایمیل[email protected] در ارتباط باشید، همچنین رسانه هدهد بنا به درخواست شما امکان هماهنگی جلسات حضوری را با بخش حقوقدانان خود در شهر مونترال فراهم آورده است، حقوقدانان این رسانه در این بخش همگی عضو کانون وکلای ایران، استان کبک و استانهای فدرال کانادا می باشند.

در بحث ارث که در هفته های گذشته مطرح شد، لازم به توضیح است که به دلیل حساسیت موضوعات حقوقی می بایست از اصطلاحات حقوقی در متن استفاده شود. به همین منظور پیش از این در مباحث گذشه توضیحات واژه های حقوقی ارائه شده، برای دیدن توضیحات مربوط به واژه های حقوقی روی اینجا کلیک کنید.

در اين مبحث به پاسخ سئوالات مطروحه از سوى متقاضيان ميپردازم :

سئوال – يكباب خانه دو طبقه داريم، كه مادرم در طبقه اول آن و خواهرم در طبقه فوقانى زندگى مي كند، سه سال پيش پدرم به رحمت ايزدى پيوسته است و تاكنون گواهى انحصار وراثت نگرفنه ايم، آيا من بعنوان احدى از ورثه ميتوانم از خواهرم طرح دعوى مبنى بر تخليه طبقه فوقانى را نمايم؟

جواب – پاسخ مثبت است، زيرا كه آپارتمان  ملك مشاعى متعلق به همه ورثه است و بقيه ورثه نيز در آن محق هستند و بايد مراحل و تشريفات قانونى انحصار وراثت و تقسيم ارث بين وراث صورت پذيرد.

سئوال- آيا اخذگواهى انحصار وراثت مقدم براخذ ماليات برارث است؟ يا اينكه اخذ گواهى انحصاروراثت موكول به پرداخت ماليات بر ارث است؟

جواب – ابتدا ضرورت دارد گواهى حصر وراثت اخذ شود، كه از طريق شوراى حل اختلاف ميسراست، سپس تحرير تركه كه مقدار ارث متوفى تعيين ميگردد، النهايه ماليات برارث به نسبت مقدار تركه تعيين ميگرددكه موكلف به پرداخت آن هستيد.

سئوال – پس از فوت پدر يكباب خانه بنام وى است آيا با اخذ وكالت از ساير وراث ميتوان بنام مادر انتقال داد؟ يا اينكه بايد تشريقات انحصار وراثت رابجا آوريم وچگونه بايد اقدام كرد؟

جواب – ابتدا اخذ انحصار وراثت از طريق شوراى حل اختلاف محل ملك متوفى اقدام شود، ثانيا درخواست كليه وراث و مادر نيز كه جزء ورثه محسوب ميگردد تقسيم گردد، ضمنا چنانجه ساير وراث راضى باشند امكان ثبت ملك بنام مادر دردفتر خانه (محضر) ميسر است.

سئوال – خواهر و برادرانم اجازه تقسيم ارث پدرم را نميدهند، چه اقدام قانونى بايد انجام دهم؟

جواب – از طريق شوراى حل اختلاف محل كه أموال غير منقول مرحوم پدرتان در ان واقع است، درخواست انحصاروراثت كنيد سپس طرح دعوى در محاكم كنيد.

سئوال – ملك مشاعى داريم، يكى ازوراث قصد فروش آنرا دارد، انحصاروراثت هم انجام شده ولى ميزان سهم او مشخص نيست، آيا احدى از ورثه ميتواند با وصف اشاره شده چيزي بفروشد.

جواب – خير، چون تصرف وفروش مال مشاع مستلزم اخذ اجازه از ساير شركاء مشاعى است، در صورت قابليت افراز بايستى از طريق اداره ثبت نسبت به افراز ان اقدام نمود.

سئوال – همسر اينجانب ٤ سال قبل مرحوم شده و ورثه حين الفوت وى شامل اينجانب و دو فرزند ذكور ومادر مرحومه هستند گواهى انحصار وراثت و ماليات بر ارث اخذ گرديده و در حال تقسيم تركه (سهم الإرث) بوديم كه مادر همسر اينجانب هم فوت نمود و اكنون ازسه پسر مادر همسرم بعنوان ورثه جديد يكى مجهول المكان است يكى ساكن فرانسه است و فقط يكى حضور دارد كه آنهم حاضر به همكارى در خصوص انحصار وراثت و غيره نيست حالي بنده و فرزندانم چگونه ميتوانم احقاق حق نمايم؟

جواب – شما ابتدا گواهى انحصار وراثت را از شوراى حل اختلاف دادگسترى اخذ نماييد و تحرير تركه و مهر و موم اموال را كه مستلزم درخواست به شوراى حل اختلاف است را انجام دهيد ومرحله به مرحله پيش رويد.

مطالب مرتبط توصیه شده قوانین حقوق کانادا و ایران:

پدرم سال پیش فوت کرده و از وی اموالی بجای مانده است، نمی توانم به ایران بروم – با حقوقدانان

تحت چه شرایطی افراد ممنوع الخروج می شوند؟ – توضیح واژه های حقوقی – با حقوقدانان

با حقوقدانان – سر من کلاه گذاشت به کانادا آمد – تحصیل در رشته حقوق – شوهرم ممنوع الخروجم کرد

سه سال پیش از طریق سرمایه گذاری به مونترال آمدم اما پول هایم – مشمولان نظام وظیفه ایران – ادامه بحث ارث – با حقوقدانان

بخش با حقوقدانان رسانه هدهد کانادا – کارشناس و وکیل دادگستری ایران، ارث در ایران و انحصار وراثت

بخش با حقوقدانان رسانه هدهد کانادا – مصاحبه با کارشناس و وکیل دادگستری ایران

بخش با حقوقدانان رسانه هدهد کانادا