بهترین مناطق شهری کانادا برای زندگی بین 417 شهر و روستا در سال 2017

2229
بهترین مکانها برای زندگی در کانادا

بهترین مکان یا منطقه شهری برای زندگی در کانادا کجاست؟ بسیاری از کانادایی ها متقاعد شده اند که از قبل پاسخ این سئوال را میدانند: در هرکجا که هستند و زندگی می کنند. بر اساس رتبه بندی وب سایت معتبر MoneySense که بین 417 شهر ، منطقه و روستا انجام داده است بهترین مکان زندگی در کانادا را برای زندگی مشخص کرده است. این رتبه بندی بر اساس جمعیت، نرخ بیکاری، درآمد متوسط خانوار، آب و هوا، نرخ جرم و جنایت و… در نظر گرفته شده است.

لازم به توضیح است که در لیست زیر برخی مناطق کانادا به دلیل شرایط نامساعد آب و هوایی در زمستان رتبه پایین تری را به خود اختصاص داده اند و همچنین میزان تراکم جمعیت نیز در این آمار تاثیر گذاری زیادی داشته است.

 اسپانسر ویژه: گروه متخصصین RSM CAPITAL برای آشنایی با خدمات این گروه در کشور کانادا  اینجا را کلیک کنید. 

شماره بیست و پنج: غرب ونکوور

Rank in 2016: 7
Population: 46,076
Estimated Unemployment Rate (Local/Regional): 5.7% / 6.1%
Median Household Income: $90,135
Average Household Net Worth: $4,043,839
Property Tax: 1.75%
Total Days Above 20°C: 76.5
Crime Rate Per 100,000: 4578.67
Doctors Per ‘000: 2.5

شماره بیست و چهار: هالتون هیلز (Halton Hills) در شمال غربی تورنتو

 Rank in 2016: 23
Population: 67,094
Estimated Unemployment Rate (Local/Regional): 5.2% / 6.8%
Median Household Income: $110,086
Average Household Net Worth: $816,020
Property Tax: 2.68%
Total Days Above 20°C: 120.32
Crime Rate Per 100,000: 2088.11
Doctors Per ‘000: 2.1

شماره بیست و سه: منطقه دلتا در بریتیش کلمبیا که بخشی از ونکوور است

Rank in 2016: 14
Population: 108,943
Estimated Unemployment Rate (Local/Regional): 6.0% / 6.1%
Median Household Income: $97,174
Average Household Net Worth: $955,028
Property Tax: 1.79%
Total Days Above 20°C: 64.28
Crime Rate Per 100,000: 5117.97
Doctors Per ‘000: 2.5

شماره بیست و دو: شهر پورت مودی ( Port Moody) منطقه ای در بریتیش کلمبیا که بخشی از ونکوور است

Rank in 2016: 11
Population: 36,799
Estimated Unemployment Rate (Local/Regional): 6.4% / 6.1%
Median Household Income: $103,967
Average Household Net Worth: $824,969
Property Tax: 1.56%
Total Days Above 20°C: 72.48
Crime Rate Per 100,000: 3901.46
Doctors Per ‘000: 2.5

شماره بیست و یک: ناحیه راسل در استان آنتاریو که در شهرستان‌های پرسکات و راسل واقع شده‌است

Rank in 2016: N/A
Population: 16,581
Estimated Unemployment Rate (Local/Regional): 2.9% / 6.5%
Median Household Income: $116,682
Average Household Net Worth: $499,348
Property Tax: 2.26%
Total Days Above 20°C: 77.5
Crime Rate Per 100,000: 2619.83
Doctors Per ‘000: 3.3

شماره بیست: ونکوور شمالی

Rank in 2016: 8
Population: 91,984
Estimated Unemployment Rate (Local/Regional): 6.4% / 6.1%
Median Household Income: $99,393
Average Household Net Worth: $1,575,419
Property Tax: 1.78%
Total Days Above 20°C: 30.55
Crime Rate Per 100,000: 4065.51
Doctors Per ‘000: 2.5

شماره نوزده: شهر کال وود در جنوب غربی ویکتوریا در استان بریتیش کلمبیا

Rank in 2016: N/A
Population: 17,673
Estimated Unemployment Rate (Local/Regional): 3.4% / 7.5%
Median Household Income: $98,570
Average Household Net Worth: $568,795
Property Tax: 1.59%
Total Days Above 20°C: 56.9
Crime Rate Per 100,000: 4412.89
Doctors Per ‘000: 3.3

شماره هجده: بلنویل، کبک – شهرکی در منطقه شهری ترز-دو-بلنویل ناحیه لورانتید در استان کبک

Rank in 2016: 6
Population: 58,099
Estimated Unemployment Rate (Local/Regional): 4.2% / 5.8%
Median Household Income: $93,677
Average Household Net Worth: $575,467
Property Tax: 2.33%
Total Days Above 20°C: 111.65
Crime Rate Per 100,000: 3096.26
Doctors Per ‘000: 2.3

شماره هفده: Saugeen Shores شهری در بروس کانتی، انتاریو

Rank in 2016: N/A
Population: 13,741
Estimated Unemployment Rate (Local/Regional): 9.5% / 5.6%
Median Household Income: $95,614
Average Household Net Worth: $656,926
Property Tax: 2.35%
Total Days Above 20°C: 110.2
Crime Rate Per 100,000: 4640
Doctors Per ‘000: 3.1

شماره شانزده: شهرک بوشرویل در ناحیه مونترژی استان کبک

Rank in 2016: 5
Population: 43,663
Estimated Unemployment Rate (Local/Regional): 2.6% / 6.2%
Median Household Income: $97,437
Average Household Net Worth: $750,956
Property Tax: 2.65%
Total Days Above 20°C: 111.82
Crime Rate Per 100,000: 4109.96
Doctors Per ‘000: 2.3

شماره پانزده: اوک‌ویل شهر کوچکی است در ناحیه هیلتون، انتاریو جنوبی واقع در کناره دریاچه انتاریو

Rank in 2016: 3
Population: 211,025
Estimated Unemployment Rate (Local/Regional): 5.8% / 6.8%
Median Household Income: $111,468
Average Household Net Worth: $1,303,745
Property Tax: 2.52%
Total Days Above 20°C: 107.18
Crime Rate Per 100,000: 2088.11
Doctors Per ‘000: 2.1

شماره چهارده: Central Saanich شهری در استان بریتیش کلمبیا

Rank in 2016: N/A
Population: 17,054
Estimated Unemployment Rate (Local/Regional): 2.9% / 7.5%
Median Household Income: $91,410
Average Household Net Worth: $928,400
Property Tax: 1.63%
Total Days Above 20°C: 70.5
Crime Rate Per 100,000: 3793.99
Doctors Per ‘000: 3.3

شماره سیزده: Mont Saint-Hilaire منطقه ای در جنوب استان کبک

Rank in 2016: N/A
Population: 19,924
Estimated Unemployment Rate (Local/Regional): 4.1% / 6.2%
Median Household Income: $86,191
Average Household Net Worth: $752,928
Property Tax: 2.58%
Total Days Above 20°C: 117
Crime Rate Per 100,000: 2609.85
Doctors Per ‘000: 2.3

شماره دوازده: استراتفورد شهری در جنوب غربی استان انتاریو

Rank in 2016: 15
Population: 32,574
Estimated Unemployment Rate (Local/Regional): 3.9% / 5.6%
Median Household Income: $71,092
Average Household Net Worth: $451,569
Property Tax: 2.28%
Total Days Above 20°C: 111.88
Crime Rate Per 100,000: 5328.57
Doctors Per ‘000: 3.2

شماره یازده: ناحیه Saanich در استان بریتیش کلمبیا

Rank in 2016: 13
Population: 117,781
Estimated Unemployment Rate (Local/Regional): 3.9% / 7.5%
Median Household Income: $82,867
Average Household Net Worth: $892,539
Property Tax: 1.64%
Total Days Above 20°C: 70.54
Crime Rate Per 100,000: 4111.27
Doctors Per ‘000: 3.3

شماره ده: لوی (Lévis) شهرکی در ناحیه شودییر-آپالاش در استان کبک

Rank in 2016: 9
Population: 146,830
Estimated Unemployment Rate (Local/Regional): 2.4% / 6.4%
Median Household Income: $77,911
Average Household Net Worth: $346,183
Property Tax: 1.70%
Total Days Above 20°C: 94.07
Crime Rate Per 100,000: 2774.92
Doctors Per ‘000: 3.7

شماره نه: برلینگتون شهری در غرب دریاچه انتاریو

Rank in 2016: 2
Population: 199,858
Estimated Unemployment Rate (Local/Regional): 5.5% / 6.9%
Median Household Income: $93,893
Average Household Net Worth: $862,227
Property Tax: 2.32%
Total Days Above 20°C: 125.32
Crime Rate Per 100,000: 2088.11
Doctors Per ‘000: 2.6

شماره هشت: مونت رویال منطقه ای در غرب کلان شهر مونترال

Rank in 2016: N/A
Population: 20,950
Estimated Unemployment Rate (Local/Regional): 5.8% / 5.8%
Median Household Income: $113,442
Average Household Net Worth: $2,225,960
Property Tax: 3.13%
Total Days Above 20°C: 117.1
Crime Rate Per 100,000: 4672.98
Doctors Per ‘000: 2.3

شماره هفت: شهر سنت آلبرت در آلبرتا

Rank in 2016: 4
Population: 72,372
Estimated Unemployment Rate (Local/Regional): 8.3% / 6.8%
Median Household Income: $133,871
Average Household Net Worth: $787,660
Property Tax: 1.80%
Total Days Above 20°C: 84.46
Crime Rate Per 100,000: 5752.78
Doctors Per ‘000: 2.6

شماره شش: سن-برونو-دو-مونتارویل شهرکی در ناحیه مونترژی استان کبک

Rank in 2016: N/A
Population: 27,979
Estimated Unemployment Rate (Local/Regional): 4.0% / 6.2%
Median Household Income: $95,559
Average Household Net Worth: $798,409
Property Tax: 2.56%
Total Days Above 20°C: 117.5
Crime Rate Per 100,000: 4109.96
Doctors Per ‘000: 2.3

شماره پنج: ویبرن منطقه ای مسکونی در ساسکاچوان

Rank in 2016: 28
Population: 11,495
Estimated Unemployment Rate (Local/Regional): 3.9% / 4.5%
Median Household Income: $79,076
Average Household Net Worth: $790,701
Property Tax: 1.85%
Total Days Above 20°C: 110.3
Crime Rate Per 100,000: 8125.89
Doctors Per ‘000: 0.7

شماره چهار: North Saanich در استان بریتیش کلمبیا

Rank in 2016: N/A
Population: 11,774
Estimated Unemployment Rate (Local/Regional): 2.0% / 7.5%
Median Household Income: $103,937
Average Household Net Worth: $1,612,190
Property Tax: 1.38%
Total Days Above 20°C: 70.5
Crime Rate Per 100,000: 3518.06
Doctors Per ‘000: 3.3

شماره سه: ناحیه Oak Bay در انتهای بخش جنوبی جزیره ونکوور استان بریتیش کلمبیا رتبه سوم بهترین مکان برای زندگی در کانادا بر اساس آمار منتشر شده

Rank in 2016: N/A
Population: 18,373
Estimated Unemployment Rate (Local/Regional): 2.7% / 7.5%
Median Household Income: $94,610
Average Household Net Worth: $1,890,902
Property Tax: 1.86%
Total Days Above 20°C: 86.2
Crime Rate Per 100,000: 3209.29
Doctors Per ‘000: 3.3

شماره دو: سن-اوگوستن-دو-دمور شهرکی در ناحیه کاپیتل-ناسیونال استان کبک رتبه دوم بهترین مکان برای زندگی در کانادا بر اساس آمار منتشر شده

Rank in 2016: N/A
Population: 19,468
Estimated Unemployment Rate (Local/Regional): 2.3% / 5.2%
Median Household Income: $114,567
Average Household Net Worth: $737,626
Property Tax: 2.50%
Total Days Above 20°C: 94.1
Crime Rate Per 100,000: 3911.54
Doctors Per ‘000: 3.7

و در نهایت شماره یک:  شهر اتاوا پایتخت کشور کانادا بهترین مکان برای زندگی در کانادا بر اساس این آمار منتشر شده

Rank in 2016: 1
Population: 974,701
Estimated Unemployment Rate (Local/Regional): 5.0% / 6.5%
Median Household Income: $91,122
Average Household Net Worth: $631,905
Property Tax: 2.08%
Total Days Above 20°C: 116.53
Crime Rate Per 100,000: 3635.27
Doctors Per ‘000: 3.3

در بخش دیگر وب سایت MoneySense شما می توانید فاکتورهای مختلف را برای ارزیابی بهترین مکانها برای زندگی در کانادا تغییر دهید برای دیدن این سایت اینجا را کلیک کنید.

مطالب مرتبط توصیه شده:

بهترین شهرهای کانادا از نقطه نظر اشتغال و خرید خانه

بخش اشتغال در رسانه هدهد کانادا

بخش زندگی در کانادا رسانه هدهد

بخش اخبار مسکن در کانادا

منبع: +

Canada’s Top 25 Best Places to Live

25. West Vancouver, B.C. Rank in 2016: 7 Population: 46,076 Estimated Unemployment Rate (Local/Regional): 5.7% / 6.1% Median Household Income: $90,135 Average Household Net Worth: $4,043,839 Property Tax: 1.75% Total Days Above 20°C: 76.5 Crime Rate Per 100,000: 4578.67 Doctors Per ‘000: 2.5 See more stats about West Vancouver, B.C.