نقشه موفقیت در کانادا، آیا موفقیت در کانادا به جغرافیا نیز بستگی دارد؟

1199
موفقیت در کانادا بر اساس جغرافیا

موفقیت در کانادا به شدت تحت تاثیر این می باشد که اهل کجا هستید، همه ما شنیده ایم که فرهنگ یا فاکتورهای دیگر می تواند در میزان موفقیت در زندگی تاثیر داشته باشد اما تحقیقات جدید اساتید دانشگاه اتاوا فاکتور جدیدی را به این لیست اضافه کرده است: جغرافیا

به گفته مایس کوراک استاد دانشگاه اقتصاد و امور بین الملل دانشگاه اتاوا تفاوت های قابل ملاحظه ای در پویایی اقتصادی بین مناطق مختلف کانادا وجود دارد این تفاوت ها به اندازه ای زیاد هستند که بر اساس یافته های وی بر روی فاکتور موفقیت در کانادا تاثیر می گذارد،  او نقشه ای را طراحی کرده است که نشان میدهد هر کانادایی بسته به موقعیت مکانی خود چقدر احتمال دارد نردبان ترقی را طی کند. یا به عبارت دیگر شانس موفقیت در کانادا را با این نقشه اندازه گیری کرده است.

سبز و زرد کم رنگ (یا بژ) مناطقی را نشان میدهد که ساده ترین راه صعود از نردبان درآمد است در حالیکه قرمز و رنگ های تیره نشان دهنده مناطقی است که پیشرفت اقتصادی در آنها سخت تر است.

موفقیت در کانادا بر اساس جغرافیا

همچنین کوراک بر اساس این تحقیقات نقشه ای را آماده کرده است که نشان میدهد کودکانی که در خانواده های کم درآمد و فقیر به دنیا آمده و بزرگ شده اند تحت تاثیر منطقه ای که در آن متولد شده اند تا چه میزان امکان دارد که در بزرگسالی هم دارای درآمد کمی بوده و یا به عبارت دیگر در چرخه فقر باقی بمانند.

در این نقشه رنگ های تیره بیان می کنند که احتمال چهل درصد از باقی ماندن در چرخه فقر برای کودکان متولد شده در خانواده های کم درآمد در این مناطق وجود دارد و هرچه رنگ ها روشن تر باشد شانس موفقیت در چرخه درآمد بالا در بزرگسالی برای کودکانی که در خانواده های کم درآمد به دنیا آمده اند بیشتر است.

موفقیت در کانادا جغرافیا 3

بر اساس تحقیقات کوراک نمودار زیر بیانگر شانس پرش از فقر به ثروت یا به عبارت دیگر خارج شدن از چرخه فقر در استان های مختلف کانادا است.

نمودار موفقیت در کانادا 1

بر اساس همین تحقیقات نمودار زیر شانس باقی ماندن در موقعیت های مالی مناسب در استان های مختلف کانادا را نشان میدهد.

نمودار موفقیت در کانادا 2

نقشه زیر احتمال به دام افتادن در چرخه فقر را در استانهای مختلف کانادا نشان میدهد.

نمودار موفقیت در کانادا 3

مطالب مرتبط توصیه شده:

بهترین شهرهای کانادا از نقطه نظر اشتغال و خرید خانه مشخص شد

بخش اشتغال در رسانه هدهد کانادا

اخبار اقتصادی کانادا

منبع:

Success In Canada Depends Heavily On Where You’re From

We’ve all heard how gender, ethnicity or culture can affect your chances in life. But new research from a University of Ottawa economics professor adds one more factor to the list: geography.