تحت چه شرایطی افراد ممنوع الخروج می شوند؟ – توضیح واژه های حقوقی – با حقوقدانان

923
قوانین حقوق ایران و کانادا

با حقوقدانان رسانه هدهد کانادا، در بخش قوانین حقوق ایران و کانادا که به تازگی در رسانه هدهد آغاز به کار کرده است تلاش داریم تا یکی از مهمترین نیازهای مخاطبین این رسانه را در مباحث حقوقی برطرف کنیم. سوالات زیادی روزانه برای این بخش ارسال می شود که بر مبنای سوالات پرسیده شده مقالات مربوطه را توسط همکاران بخش قوانین حقوق ایران و کانادا به اطلاع شما می رسانیم. برای بیان سوالات خود درباره قوانین حقوق ایران و کانادا با ایمیل [email protected] در ارتباط باشید، همچنین رسانه هدهد بنا به درخواست شما امکان هماهنگی جلسات حضوری را با بخش حقوقدانان خود در شهر مونترال فراهم آورده است، حقوقدانان این رسانه در این بخش همگی عضو کانون وکلای ایران، استان کبک و استانهای فدرال کانادا می باشند.

تحت چه شرایطی افراد ممنوع الخروج می شوند؟ (ممنوع الخروجی به معنی آنکه فرد یا افرادی مطابق قانون حق خروج از کشور ایران را در مدت زمانی مشخص به شرح توضیحات زیر ندارند)

ممنوع الخروج شدن افراد میتواند 6 علت اصلی داشته باشد :

نخست: بدهکاران مالیاتی

دوم: بدهکارانی که به موجب حکم قطعی دادگاه یا صدور اجرائیه در اجرای ثبت سازمان ثبت اسناد واملاک بدهی انان محرز شده است.

سوم: افرادیکه در خارج از ایران به خاطر تکدی، ولگردی، سرقت، کلاهبرداری وهر عنوان دیگری دارای سوء شهرت باشند.

چهارم: کسانی که مسافرت آنها به خارج از ایران به تشخیص مقامات قضایی مخالف مصالح کشور باشد.

پنجم: کسانیکه بموجب اعلام مقامات قصایی حق خروج از کشوررا ندارند.

ششم: افرادیکه اخذ گذرنامه وخروج از کشور آنها به اراده فرد دیگری (پدر،شوهر و…) محول شده است.

مدت و اعتبارممنوع الخروجی بموجب ماده 133 قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به اهمیت ودلایل جرم دادگاه میتواند قرار عدم خروج متهم از کشور را صادر کند ومدت اعتبار این قرار 6 ماه یکبار می باشد.

در ادامه بخش قوانین حقوق ایران و کانادا  به واژه های مهم حقوقى در کشور ایران می پردازیم

دقت در اسناد رسمی وعادى

 سند: نوشته ای است كه درمقام دفاع قابل استناد باشد ( ماده١٢٨٤ قانون مدنى)  وبه زبان ساده ترنوشته اى است كه شخص خوانده براى اثبات ادعاى خود در دادگاه ارائه مى دهد.

اسناد رسمی توسط ماموران رسمی ودرحدود صلاحیت آنان ومطابق قانون وضع وتنظیم میگردد مانند تنظیم سند رسمی در دفتر خانه، گواهینامه رانندگى نزد پلیس (مامور دولت) گواهینامه دیپلم (نزد كاركنان آموزش وپرورش) شناسنامه نزد كاركنان ثبت أحوال (مامور دولت) وسند مالكیت ملك (اداره ثبت اسناد واملاك) آراءقضایى نزد قضات دادگسترى و…

سند عادى چیست: سندى است كه بین دو یا چند شخص منعقد میگردد.

تفاوت سند رسمی وعادى دراینست كه سند رسمی قدرت اجرایى دارد درحالیكه سند عادى چنین نیست .

 مزایاى اسناد رسمی:

نخست: اسناد رسمی بین تنظیم كننده وقائم مقام قانونى آنان از قبیل ورثه معتبر است

دوم: تاریخ سند رسمی نه تنها نسبت به طرفین معامله بلكه نسبت به سایر اشخاص نیز اعتبار دارد.

سوم: در مقابل اسناد رسمی انكاروتردید مسموع نیست وفقط میتوان ادعاى جعل كرد.

وكالتنامه رسمی: سندى است كه در دفترخانه (محضر) بین وكیل وموكل تنظیم میگردد.

وكالتنامه وكیل دادگسترى: سندى است سه برگى كه در حضور وكیل دادگسترى تنظیم میگردد وموكل اختیاراتى را به وكیل خود اعطاء میكند و وكیل در هر دو نوع سند اشاره شده در حدود اختیارات اعطایی از سوى موكل صاحب اختیار است ولا غیر.

اختیارات وكیل چنانچه محدود به زمان باشد پس از انقضاء زمان مورد وكالت بلا اثر خواهد شد اما در وكالت وكیل رسمی چنین نیست ودر صورت عدم عزل وكیل از سوى موكل یا فوت وى وكیل میتواند به اختیارات اعطایى عمل نماید و از سوى دیگر وكالت بلاعزل نیز قابل دقت وبررسى است.

وكیل رسمی و وكیل دادگسترى میتوانند انجام مورد وكالت را به دیگرى بسپارند مشروط بر اینكه درقرارداد تنظیمى حق توكیل به غیر ولو كرارا قید شده باشد.

وكالتنامه هاى تنظیم شده دركنسول گریهاى جمهورى اسلامى ایران در خارج كشور ونزد دفتر حافظ منافع جمهورى اسلامى ایران قانونى ومعتبر است.

مطالب مرتبط توصیه شده در بخش قوانین حقوق ایران و کانادا:

با حقوقدانان – سر من کلاه گذاشت به کانادا آمد – تحصیل در رشته حقوق – شوهرم ممنوع الخروجم کرد

بخش با حقوقدانان رسانه هدهد کانادا – کارشناس و وکیل دادگستری ایران، ارث در ایران و انحصار وراثت

مصاحبه با کارشناس و وکیل دادگستری ایران

بخش با حقوقدانان رسانه هدهد کانادا