افراد دو زبانه در حفظ منابع مغزی و کارایی بیشتر آن موفق ترند

100

نتایج تحقیقی در دانشگاه مونتریال نشان می دهد مغز افرادی که به دو زبان مسلط هستند عملکرد متفاوتی داشته یا به عبارتی، شاهراه های مغزی آنان اطلاعات را از طرق مختلف منتقل می کند.

دکتر آنا اینس آنسالدو (Ana Inés Ansaldo) و همکارانش در دانشگاه مونترال، برای بررسی این موضوع، کارکرد ارتباطی مغز را در افراد سالخورده تک زبانه و دو زبانه مقایسه کردند. این گروه از محققان، سال ها تغییر در مغز افراد دو زبانه را بررسی کردند. این گروه تحقیقاتی می گویند دوزبانه بودن، مغز را بسیار موثرتر و در حفظ منابعش، بسیار اقتصادی تر می کند.

دکتر آنسالدو عنوان می کند که در بررسی مغز افراد دریافتیم افراد تک زبانه از مدارهای وسیع تر با ارتباطات متعدد برای برقراری جریان های مغزی استفاده می کند در حالی که در افراد دو زبانه، مدارهای مغزی، کوچک ترند و اطلاعات درون مغزی، به طور متناسب منتشر می شود. در حقیقت افراد دو زبانه، ­در حفظ منابع مغزی از دیگران موفق ترند و زوال حافظه کمتر در آنان دیده می شود.

 

منبع:

Bilingualism may save brain resources as you age

New research findings show that bilingual people are great at saving brain power, that is. To do a task, the brain recruits different networks, or the highways on which different types of information flow, depending on the task to be done.