از هر ده کانادایی هشت نفر می گویند مهاجرین بر اقتصاد کانادا تاثیر مثبت دارند

138گروه متخصصین RSM CAPITAL –  بر اساس نظر سنجی عمومی منتشر شده  امروز در روزنامه ی کانادایی The Globe and Mail ، از هر ده نفر کانادایی ، هشت نفر براین باورند که مهاجرین بر اقتصاد کانادا تاثیر مثبتی دارند.

در واقع بر خلاف دستورالعمل های عجیب دونالد ترامپ بر ضد مهاجرین و همچنین جهت گیری های انتخاباتی اخیر کشور فرانسه ، کانادا همواره مواضع و رفتار مثبت خود را در قبال مهاجرین و مسئله ی مهاجرت حفظ کرده است.

در پاسخ به این سوال  که آیا مهاجرت بیش از اندازه به کانادا زیاد است ، هر شش نفر از ده کانادایی پاسخ منفی میدهند و این بدین معناست که بیش از نیمی از کانادایی ها بر این باورند که پذیرش مهاجرین همچنان به رشد و تعالی کشورشان کمک میکند.

در زیر نمودار این  نظرسنجی را از سال ۲۰۱۰ تا کنون مشاهده می فرمایید.

حال در ذهن مخاطب این سوال مطرح میشود که چرا این آمار تا این حد مثبت است ؟

طبق نظر Keith Neuman ، مدیر موسسه مطالعه و تحقیقات THE ENVIRONICS و مسئول این نظرسنجی همگانی ، یکی از برجسته ترین دلایل ، این است که تعداد کثیری از کانادایی ها مهاجرانی هستند که سالهایی نه چندان دور به این کشور مهاجرت کرده اند و یا فرزندان نسل دوم مهاجرین هستند. طبق گفته ی این متخصص ، کانادا هرگز شاهد مهاجرت توده ای از طریق مرزهای دیگر کشورها نبوده است به دلیل اینکه اساسا از نظر جغرافیایی از تمامی کشورهای جهان  به جز ایالت متحده ی آمریکا جداست. همچنین کشور کانادا قدمتی همانند کشورهای اروپایی ندارد.

این نظرشنجی عمومی از طریق تلفن با مشارکت ۲۰۰۲ فرد کانادایی در بازه ی زمانی ۳ الی ۱۵ آپریل جاری صورت گرفت.

منبع:

Canadians still pro-immigration, but souring on United States: survey

A national survey shows eight in 10 Canadians still agree that immigrants benefit the economy