بیانیه کمیته ارتباطات Santé des Migrant با عنوان “دسترسی به خدمات درمانی: یک حق انسانی و یا یک امتیاز؟” منتشر شد

176

محمد راد – در این بیانه گزارشی در خصوص پیشرفت های حاصله در زمینه پروژه تحقیقاتی دانشگاه مونتریال با عنوان “بهبود سلامت و دسترسی به خدمات بهداشتی برای مهاجرین فاقد پوشش بیمه درمانی در مونترال”، ارسال می گردد. این پروژه توسط دانشگاه مونتریال (IRSPUM) صورت گرفته و منابع مالی آن توسط انستیتو تحقیقاتی بهداشت و سلامت کانادا (Canadian Institutes of Health Research) تامین می گردد.
در این بیانیه سعی داریم تا عموم را تشویق به همکاری نموده و آنها را از نتایج اولیه پروژه مطلع نماییم.

پیشاپیش از جانب آقای دکتر ولری قید (Dr. Valéry Ridde) و دیگر پژوهشگران دست اندرکار این پروژه، از همکاری ها و پشتیبانی شما در بهبود وضعیت سلامت مهاجران فاقد پوشش بیمه درمانی، کمال تشکر راداریم.

همکاران ما، خانم ها لی لی آذری و سحر رادی، با شما تماس حاصل خواهند نمود.

با احترام فراوان،

Hello,

Please find enclosed a press release outlining the advancement of the research project on the health and medical care of migrants in Montreal, which was conducted by the University of Montreal (IRSPUM) and funded by the Canadian Institutes of Health Research (CIHR).

Through this press release, we encourage all forms of collaboration in order to inform the community of the continuation of this study and inform the public some of our initial findings.

On behalf of Dr. Valéry Ridde and the co-researchers of this project, we thank you for all your support and your participation in order to make this study a success.

Ours colleagues Ms. Lili Azari et Ms. Sahar Radi will be contacting you shortly.

Kind Regards,

Magalie Benoit,
coordonnatrice de recherche IRSPUM, projet Migrants Sans Assurance Médicale.
514-343-6111 Ext 0601
http://www.equitesante.org/projet-migrants/


 

دریافت گزارش به فارسی و انگلیسی

مصاحبه پیشین هدهد را درباره این پروژه اینجا ببینید.