کشورهای پیشرفته جهان باید در مورد سختگیری در پذیرفتن مهاجر تجدید نظر کنند

191
مهاجرپذیری

شرکت RSM Capital – سازمان ملل اعلام کرد بدون برنامه ها و سیاست های مهاجرپذیری جمعیت فعال و در سن کار کشورهای گروه هفت با کاهش خطرناکی مواجه می شود. این گروه کشورها ها شامل آمریکا، ژاپن، بریتانیا، آلمان، کانادا، فرانسه و ایتالیا هستند. در چنین شرایطی جمعیت پیر و ناتوان برای کار به شدت افزایش یافته و در مقابل به دلیل کمبود جمعیت توانمند برای کار و کاهش نرخ تولد فشار زیادی بر روی نظام‌های بازنشستگی وارد خواهد شد و در نهایت رشد اقتصادی این کشورها دچار مشکل خواهد شد.

به گزارش هدهد و به نقل از خبرگزاری بلومبرگ، یکی از کشورهای مطالعه شده در این گزارش کانادا بوده است. در این گزارش محاسبه شده است که چنانچه کشور کانادا سطح مهاجرپذیری خود را دست کم تا سال ۲۰۵۰ ثابت نگاه دارد، تا سال ۲۱۰۰ جمعیت در سن کار این کشور ۱۱ درصد افزایش خواهد داشت. اما در صورت توقف روند مهاجرپذیری تا سال ۲۱۰۰، ۴۳ درصد از جمعیت در سن کار این کشور کاسته خواهد شد.

امریکا و بریتانیا نیز شرایط کمابیش مشابهی دارند. امریکا درصورت عدم پذیرش مهاجر جدید، شاهد کاهش ۱۶ درصدی جمعیت در سن کار خود تا سال ۲۱۰۰ میلادی خواهد بود. این میزان برای کشور بریتانیا – که بعد از شروع فرآیند خروج این کشور از اتحادیه اروپا نگرانی‌ها درخصوص کارگران خارجی شاغل در این کشور افزایش یافته است – تا ۲۰ درصد تخمین زده شده است.

در نمودار زیر میزان کاهش جمعیت در سن کار کشورهای گروه هفت تا سال ۲۱۰۰، در صورت توقف روند مهاجرپذیری نشان داده شده است.

مهاجر

در این نمودار مشخص است در صورت عدم پذیرش مهاجر تا سال ۲۱۰۰ میزان جمعیت در سن کار (15 تا 64 ساله) کشورهای گروه ۷ کاهش شدیدی خواهد داشت. این کاهش برای کشور آلمان ۵۴ درصد، ایتالیا و ژاپن ۴۹ درصد، کانادا ۴۳ درصد، بریتانیا ۲۰ درصد، آمریکا ۱۶ درصد و فرانسه ۱۰ درصد خواهد بود.

در کانادا با وجود نگاه مثبت دولت کنونی نسبت به مهاجر پذیری، همچنان برخی از محدویت‌های بوجود آمده در دولت محافظه کار قبل برای ورود مهاجران در برخی حوزه‌های صنعتی، مشکلاتی را بر سر راه پذیرش مهاجران جدید به وجود آورده است.

در کشور بریتانیا، با وجود مخالفت گسترده با پذیرش مهاجر بیشتر، هیچگاه از ممنوعیت کامل ورود مهاجران سخنی نبوده و سرسخت ترین مخالفان مهاجرپذیری نیز پیشنهاد کاهش پذیرش مهاجر به یک سوم میزان فعلی را داده‌اند. در آمریکا نیز رئیس جمهور جدید این کشور، دونالد ترامپ وعده تغییر اساسی ساختار مهاجرپذیری را داده و به کاهش پذیرش کارگران خارجی و همچنین بیرون راندن مهاجران غیرقانونی تأکید کرده است.

در حال حاضر روند تولد و افزایش جمعیت در کشورهای جهان با میزان شغل در دسترس در کشورها متناسب نیست. در بسیاری از کشورها میزان افزایش جمعیت بسیار بیشتر از میزان شغل در دسترس است و در بسیاری از کشورها نیروی کار روبه کاهش و شغل در دسترس درحال افزایش است. به طور مثال پیش بینی شده است در فاصله بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰، ۳۰ درصد از کل افزایش جمعیت افراد در سن کار، مربوط به کشور هند باشد. درحالیکه این کشور ظرفیت ایجاد اشتغال برای این جمعیت گسترده که وارد سن کار می‌شوند را ندارد.

  منبع