مصاحبه اختصاصی رسانه هدهد با مهندس ابراهیم نوروزی

229
ابراهیم نوروزی

مهندس ابراهیم نوروزی دانش‌آموختۀ رشته صنایع‌غذایی را با رتبه ممتاز از دانشگاه مهندسی علوم و صنایع‌غذایی ایران (شهیدبهشتی فعلی) در سال 1972 است. ایشان از دانشگاه مک‌گیل با درجۀ فوق‌لیسانس مهندسی شیمی و صنایع‌غذایی در سال 1978 نیز با رتبهممتاز فارغ‌التحصیل گردید.
ابراهیم نوروزی با تاسیس اولین شرکت مشاوره مهندسی صنایع‌غذایی در استان کبک حدود ده سال در سطوح مختلف صنعتی، دولتی، خصوصی و آموزشی فعالیت کرد و در سال 1988 به کادر آموزشی دانشکده کشاورزی و محیط زیست به بخش صنایع‌غذایی دانشگاه مک‌گیل پیوست که تا کنون در سمت مدیریت آزمایشگاهای بخش و دانشکده و مشاور مهندس امور ایمنی به‌کار مشغول بوده است.

وی به‌مرور با گذراندن امتحانات گوناگون به چندین برد و انجمن متخصصان خبره از جمله مهندسان شیمی، مهندسین بهداشت، ایمنی محیط کار و کارشناسان دادگستری پیوسته است و عضویت علمی بیش از دوازده جامعه علمی بین‌المللی را عهده‌دار بوده و تاکنون بیش از یکصدوپنجاه کتاب، مقاله و گزارش علمی از او منتشر شده است.

ایشان در سال 2017 موفق به دریافت جایزه ارزشمند Health & Safety Award شده اند. این جایزه در هر سال تنها به یک نفر و از طرف Corporate Vision Magazine اعطا می شود.

به همین مناسبت رسانه هدهد کانادا مصاحبه اختصاصی را با مهندس ابراهیم نوروزی ترتیب داده است که در اینجا مشاهده می فرمایید.

دانشگاه مک گیل نیز در سال 2010 با چهار نفر از پرافتخارترین همکاران خود مصاحبه ای داشته است که مهندس ابراهیم نوروزی نیز یکی آنهاست: