دانشگاه پلی تکنیک مونتریال در میان بهترین کارفرمایان مونتریال در سال 2017

105
پلی تکنیک مونتریال

دانشگاه پلی تکنیک مونتریال برای نخستین بار در میان بهترین کارفرمایان مونتریال در سال 2017 براساس بررسی شرکت mediacorp شناخته شد.

دانشگاه پلی تکنیک مونتریال خرسند است که براساس رنکینگ Mediacorp. inc در سال 2017 که 100 کارفرمای برتر مونتریال را شناسایی می کند ، بعنوان یکی از بهترین کارفرمایان مونتریال شناخته شده است. این موسسه آموزش مهندسی براساس تمایز در کیفیت محیط کار،شرایط کار،بهداشت و رفاه کارمندان،حمایت و پشتیبانی برای توسعه نیروی کار و همچنین تعهد به محیط زیست و جامعه ، ارزیابی و در بین بهترین کارفرمایان مونتریال قرار گرفته است.

دانشگاه پلی تکنیک مونتریال بعنوان بهترین نمونه یک کارفرما در مونتریال برای رهبری منابع انسانی که کار گروهی در ارتباط نزدیک با بدنه دانشگاه خدمات مشاوره و راه حلهای متناسب با نیازهای جامعه را ارائه می دهد شناخته میشود.

به این ترتیب مقرر است اتحادیه ها و انجمن هایی برای نگهداری یک محیط کارسالم و عادلانه و منصافنه ایجاد شود.

نمونه مطالعه شده مربوط به 1400 کارمند و 250 استاد و دستیار آموزش که در این دانشگاه در دفاتر ، کلاسها،آزمایشگاه ها،کارگاههای آموزشی داخل و خارج از دانشگاه کار میکنند میباشد.

Christophe Guy مدیر کل موسسه می گوید که من با انتخاب پلی تکنیک مونتریال بعنوان یکی از بهترین کافرمایان مونتریال برای اولین بار خوشحال هستم . من به منابع انسانی خودمان که رویکرد ایجاد یک محیط حرفه ای را دارند تبریک می گویم.همچنین به اساتید مان و کارمندانی که از طریق ارزشهای تعالی و خلاقانه و همکاری ،یکپارچگی،احترام و استقبال از کار ، به ماموریت اصلی ما که ارائه کیفیت در مهندسی در تمام چرخه های دانشگاه با تکیه بر ارزشهای انسانی است، کمک می کنند تبریک می گویم.

همچنین ایشان می افزایند که کارمندان ما از طریق بکارگیری مهارتهایشان در یک محیط ، تنوع و اشتراک گذاشتن اصول توسعه پایدار بطور روزانه ترویج میکند ، در شکل گیری آینده ای بهتر برای جوامع ما دخیل هستند.

Andrée L’Heureux مدیر گروه منابع انسانی دانشگاه پلی تکنیک می گوید که این افتخار نتیجه کار تیمی و همکاری بین تیم منابع انسانی و سایر اعضا است که برای حفط یک محیط کار سالم روزانه صورت میگیرد.

این جایگاه و شناخت بر طرحهایی که طی سالهای قبل صورت گرفته است و همچنین بر عملکردهای آینده به نفع کارکنان و براساس ارزش های ما و مدل مدیریت منابع انسانی تاکید دارد.

حضور پلی تکنیک مونتریال در بین بهترین کارفرمایان 2017 مونتریال  یک تایید طبقه بندی شده است که انتخاب آن علی رغم  گردش مالی کم براساس دستاوردهای حرفه ای و قرارگرفتن آن برای مردم بعنوان یک مرکز جذاب هم برای بازارهای داخلی و هم برای بازرهای خارجی بوده است.

این  وضعیت پلی تکنیک جایگاهی را برای آن در حاشیه هفته منابع انسانی که توسط دانشگاه the College of Certified Human Resource Consultants : CHRP در بازه زمانی April 24-28, 2017 برای اجرای آن سازماندهی شده است اختصاص میدهد.