بازار کانادا در ماه مارس 2017 بیش از بیست هزار شغل ایجاد کرده است

300
بازار کار کانادا

مجتبی – سازمان آمار کانادا اعلام کرده است، در این کشور 21،800 شغل تولیدی و صنعتی در ماه مارس ایجاد گردیده که در مقایسه به ماه مشابه از سال 2002 این رقم بی سابقه بوده است.

به گزارش هدهد و به نقل از بر اساس گزارش اتاوا بازار کار ملی 19،400 کار جدید نیز در ماه گذشته تزریق و ایجاد نموده است که بخش عمده آن ،کارهای تمام وقت بوده است. بر اساس آمار وضعیت کار در کانادا مشخص شده که بخش عمده آن مربوط به موقعیتهای متزلزل خود اشتغالی است که میتواند شامل افرادی شود که دارای کسب و کارهای خانوادگی بدون پرداخت هستند.

این گزارش نشان میدهد که 95% شغلهای ایجاد شده در ماه گذشته بصورت تمام وقت و تماماٌ خود اشتغالی بوده است.آژانسها می گویند که نرخ بیکاری در ماه مارچ از 6.6 به 6.7 افزایش یافته زیرا بر اساس آمارها عده بیشتری در جستجوی شغل بوده اند. افزایش شغلها با یک روند رو به افزایشی برای 4 ماه متوالی ادامه خواهد داشت اگرچه طی ماههای فوریه و مارچ سود حاصله به اندازه ای پایین بوده که این سازمان آن را از نظر آمار ناچیز میداند.

در مقایسه با سال قبل بخش شغلهای تمام وقت و نیمه وقت در هر بخش افزایش 1.5% مشاهده گردیده است.BMO chief economist Douglas Porter در یک یادداشتی به مشتریان اعلام نموده که این گزارش یک بخش دیگری از شواهد شکست سکوت و آرامش دو ساله اقتصاد است که از اواسط سال 2016 آغاز شده است. کشور در ماه گذشته 2400 موقعیت شغلی در بخش خدمات را از دست داده است و این در حالیست که در بخش کارخانه 21،800 شغل اضافه نموده است.

بخش تولید 24،400 شغل ایجاد کرده که عمده آن در انتاریو و کمترین آن در آلبرتا بوده است. و این  یعنی صعود به جایگاه 12 ماه قبل.همچنین آمارهای کانادا می گوید که در مقایسه با بیشترین رشد سالهای قبل کانادا 630،000 شغل کمتر دارد همچنین تعداد شغلهای بخش خصوص بین ماههای فوریه و مارس  13،700  عدد افزایش یافته و این در حالیست که در بخش دولتی 12،700 عدد کاهش یافته است.

 

منبع:

Canada’s labour market created almost 20,000 net jobs in March, says Statistics Canada – Canadian Manufacturing

OTTAWA-The nation’s labour market pumped out another 19,400 net jobs last month, and the vast majority of the new work was full-time. However, Statistics Canada’s job survey Friday also showed the bulk of those new positions were created in the more precarious category of self-employment, which can include people working for a family business without pay.