هشدار به مادران و پدران: مصرف آنتی‌بیوتیک بر مغز نوزاد اثر ماندگار دارد

170
آنتی بیوتیک

محققان دانشگاه مک مستر کانادا با بررسی موش‌های آزمایشگاهی دریافتند استفاده از دوزهای پایین پنی سیلین قبل و بعد از تولد، منجر به تغییر سد خونی و شیمی مغز می‌شود. این تغییر به مرور زمان و با رشد موش، سبب اختلال رفتارهای اجتماعی و حالت‌های تهاجمی در حیوان می‌شود.

مطالعات قبلی در انسان و حیوان نشان داده بود میکروب‌های ساکن در ناحیه شکم زمینه ساز تغییرات مختلف در مغز است. مطالعات دیگری نیز که ژانویه امسال در نیوزیلند روی 871 کودک صورت گرفت، نشان داد استفاده از آنتی بیوتیک در سال‌های اول زندگی زمینه ساز مشکلات رفتاری و افسردگی در کودکان 7 تا 11 ساله می‌شود.

محققان دانشگاه مک مستر مطالعات جدید را برای بررسی اثر بالینی آنتی بیوتیک بر نوزاد آغاز کردند. در این مطالعه 72 موش در دوره جنینی از طریق مادر و پس از تولد از طریق شیر، دوزهای پایین آنتی بیوتیک دریافت کردند. پس از گذشت شش هفته از تولد، رشد مغز موش ها از طریق آزمون‌های رفتاری مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج نشان داد موش‌هایی که آنتی بیوتیک دریافت کرده بودند، کمتر اجتماعی بودند و رفتارهای تهاجمی بیشتری داشتند. از طرفی مطالعه گروه دیگر موش‌ها نشان داد استفاده همزمان از باکتری های پروبیوتیک و رامنوسوس لاکتوباسیلوس، تا حدی اثرات جانبی آنتی بیوتیک ها را کاهش می‌دهد.

به گفته مدیر این تحقیقات، به طور یقین نمی توان نتایج این مطالعه را به انسان تعمیم داد اما این یک هشدار جدی است. اثرات مخرب آنتی بیوتیک بر سیستم عصبی نوزادان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

نتایج این تحقیق در Nature Communications منتشر شده است.

Study: Giving Babies Antibiotics May Cause Obesity Later in Life

A study has found a possible link between giving young children antibiotics and them developing obesity later in life. The study focused on penicillin’s effects; however, the problem appears not to be caused by penicillin itself, but rather by the damage it does to certain types of good bacteria in the digestive tract.