آغاز دوباره روابط تجاری کبک کانادا و ایران پس از 15 سال

1984

استان کبک کانادا هر ساله با هدف کمک به شرکت‌های این استان کانادا در راه دستیابی به قراردادهای جدید، گروه های تجاری به کشورهای مختلف، اعزام می‌کند؛ اما در پانزده سال گذشته کشور ایران هرگز در میان مقصدهای تجاری دولت کبک قرار نداشته است.

به گزارش اختصاصی رادیو کانادا، با برداشته شدن بخش قابل توجهی از تحریم‌های بین المللی ایران، شرکت‌های کبکی می توانند به ایران در راه رسیدن به این هدف کمک کنند.

«روک پاکت»، از وزارت اقتصاد، علوم و نوآوری، ریاست این هیأت را به عهده خواهد داشت. این هیأت به طور عمده شامل شرکت‌هایی خواهد بود که در حوزه آلومینیوم و بخصوص تولید و ساخت تجهیزات و  ارائه خدمات برای شرکت‌ها و کارخانه های آلومینیوم سازی، فعال هستند.

روک پاکت (Roch Paquette) می‌گوید ایران قصد دارد میزان تولید آلومینیوم خود را تا سال دو هزار و بیست و پنج میلادی، به پنج میلیون تُن در سال برساند که رقم بسیار بزرگی است.  پاکت در این زمینه افزوده است: با معیارهایی که ما در نظر گرفته ایم، این شاید بهترین بازار در ده تا پانزده سال آینده در حوزه آلومینیوم در جهان است و ما فکر می کنیم توسعه این صنعت در ایران اتفاق می افتد.

بردیا افضلی (Bardia Afzali) وکیل شورای تجاری ایران-کانادا به گزارشگر رادیو کانادا اعلام کرده است هنوز برخی تحریم‌ها هستند که رابطه با ایران را دچار مشکل می‌سازند. او می گوید: چالش بزرگ برای شرکت‌های کانادایی که می خواهند با ایران معامله کنند مساله بانکی و مشکل شیوه پرداخت خواهد بود. چگونه می توان برخی پروژها را در ایران تأمین مالی کرد و چگونه باید پول را از ایران به کانادا انتقال داد؛ به ویژه که سازمان صادرات و توسعه کانادا (EDC) فعلاً قادر نیست صادرات شرکت‌های کبکی را که می خواهند با ایران قرارداد امضا کنند، تضمین کند. روک پاکت نیز می گوید: این قطعی است که در سال 2017 میلادی، ایران بخشی از اولویت‌های سازمان صادرات و توسعه کانادا در زمینه تضمین صادرات نیست.

به گزارش بهادر ذبیهیان گزارشگر رادیو کانادا، علاوه بر مشکلات تراکنش های بانکی، مشکلات دیگری نیز وجود دارد. برخی شرکت‌های ایرانی در فهرست سیاه بین‌المللی قرار دارند و برخی محصولات را نمی‌توان به ایران صادر کرد. آقای روک پاکت می گوید: برخی گرید‌های فولاد است که نمی توان از کانادا به ایران صادر کرد. علاوه بر این نبود سفارت کانادا در ایران و روابط تیره «اتاوا» و «تهران» در یک‌دهه گذشته را نیز باید به فهرست موانع و مشکلات افزود.

 

منبع:

Québec enverra une mission commerciale en Iran

Un texte de Bahador Zabihiyan Québec organise tous les ans des missions commerciales dans de nombreux pays pour aider les entreprises à signer des contrats à l’étranger. Mais l’Iran n’a pas fait partie de ces destinations au cours des quinze dernières années. Cela va changer.