تاثیر تماشای بیش از اندازه تلویزیون بر کودکان در جدیدترین تحقیق دانشگاه کنکوردیا

956
کنکوردیا

طبق تحقیقات دانشگاه کنکوردیا، تماشای بیش از اندازه تلویزیون روی کودکان خانواده های کم‌درآمد، تاثیر بیشتری خواهد گذاشت.
مطالعات اخیر کنکوردیا در این خصوص کاهش سطح آمادگی بچه ها در مدارس ابتدایی را نشان می دهد.
تماشای تلویزیون بیش از دوساعت در روز موجب کاهش سطح آمادگی بچه ها در مهدکودکها نیز خواهد شد. طبق تحقیقات محققان Concordia’s PERFORM Centre و New York University’s Steinhardt School of Culture این موضوع اثر خاصی رو فرزندان اقشار کم درآمد می گذارد.
یافته های منتشر شده در Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics, نظیر آنچه در American Academy of Pediatrics ارائه شده است تاکید بر محدود کردن تماشای برنامه های تلویزیون دارد.
برخی سازمانهای دیربط ،تعداد ساعات تماشای برنامه های تلویزیونی را از 2 تا 5 ساعت در روز را به دوساعت کاهش داده اند.
باتوجه به رواج گوشی های هوشمند و تبلت ، صفحات نمایشی نقشی بیشتر از گذشته در زندگی تعداد زیادی از خانواده ها بازی می کند.
طبق گفته های Caroline Fitzpatrick مطالعات و تحقیقات نشان داده که تماشای تلویزین اثرات منفی بروی سطح و میزان مهارتهای اولیه و اکادمیک کودکان داردکه اثر آن از تاثیرات وضعیت اقتصادی و اجتماعی بر روی فرزندان کمتر است.
این تحقیقات به بررسی اثرات منفی تماشای تلویزین و میزان سطح آمادگی در مدرسه در بین خانواده های با تنوع درآمدی صورت گرفته است.
محققان دانشگاه کنکوردیا مهارت های پایین ریاضیات و عملکرد اجرایی در بین 807 مهد کودک با پیشینه های گوناگون جستجو کردند. در این بین نیز پدران و مادران ضمن ارائه میزان درآمدهایشان از وضعیت ساعات تماشای تلویزیون کودکانشان گزارشی ارائه دادند. در این تحقیق گوشی های هوشمند و تبلت و بازی های ویدئویی مورد بررسی قرار نگرفتند.
در تحقیقات برای سنجش میزان آمادگی مدرسه ، محققان و مطالعات ، اقدام به اندازه گیری مهارتهای ریاضی و دانش حروف نمودند. تحقیقات همچنین عملکردهای اجرایی کودکان – که شامل توانمندی های اجتماعی و عاطفی و شناخت های کلیدی را شامل میگردد – را نیز مورد ارزیابی قرار داده است.
مححققان دریافتند که تعداد ساعات تماشای تلویزیون توسط کودکان خردسال ، بویژه مهارتهای ریاضی و عملکردهای اجرایی انها را در مدرسه کاهش می دهد.و این اثر برای تماشای بیش از 2 ساعت در روز بیشتر و قوی تر خواهد بود.

چرا خانواده های با سطح در آمد کمتر بیشتر آسیب می بینند؟
بین سطح پایین درآمد خانواده ها و کاهش میزان سطح آمادگی بچه ها برای مدرسه بر اثر افزایش تعداد ساعات تماشای تلویزین ارتباط وجود دارد.
بر اساس نتایج تحقیق دانشگاه کنکوردیا خانواده های نزدیک به خط فقر و یا فقیر ،که درآمدشان حدود 21،200 دلار برای یک خانوده 4 نفره می باشد، آسیب های بیشتری در میزان سطح آمادگی فرزندان برای مدرسه به دلیل تماشای تلویزیون بیش از 2 ساعت در روز را می بینند. این اثر در بین خانواده های سطح در آمد متوسط با در آمد سالیانه 74،200 دلار برای یک خانواده 4 نفره شدت کمتری دارد؛ به طوری که در این تحقیقات ارتباطی بین میزان ساعات تماشای تلویزین کودکان و سطح آمادگی آنها برای مدرسه در خانواده های با سطح درآمد بالا – که میزان درآمدسالیانه آنها 127،000 دلار برای یک خانواده 4 نفره می باشد – مشاهد نگردید.

Fitzpatrick استاد دانشگاه Université Sainte-Anne براساس تحقیقاتش می گوید مدت زمان مشاهده صفحات نمایشی ، اثرات تعیین کننده ای بر روی خروجی های یادگیری دارد.
براساس این یافته ها، محققان پیشنهاد کردند که پزشکان متخصص کودکان و مرکز مراقبت های سلامت کودکان ، پدران و مادران را در محدود کردن میزان ساعات تماشای تلویزیون کودکان و کاهش آن به زیر دوساعت در روز یاری رسانند بویژه این مساله در خانواده های با سطح درآمد متوسط و پایین مهم تر خواهد بود.

منبع:

NEW RESEARCH: Kids from low-income families are affected by too much TV

A Concordia study shows a link to decreases in primary-school readiness.