کانادا هفتمین کشور شاد دنیاست!

516
شادترین کشور

امیررضا – کانادا یکی از کشورهای شاد دنیا است. در حقیقت در بین ۱۵۵ کشور دنیا، هفتمین کشور شاد دنیا است.

گزارش سالیانه که بر اساس شادی کشورها در طول سال رتبه بندی می شود، در روز جهانی شادی و در سازمان ملل منتشر شده است. در صدر این لیست نروژ قرار گرفته است و کشورهای دانمارک، ایسلند، سوییس و فنلاند با اختلاف کم در رتبه های بعدی قرار دارند. آمریکا با یک رده نزول نسبت به سال قبل در رتبه ۱۴ قرار گرفته است.

به گفته جفری ساکس مدیر شبکه راه حل توسعه پایدار، گزارش شادترین کشورهای جهان به منظور جلب کشورهای دنیا منتشر می شود تا دولتمردان سیاست های عملی برای مسایلی که برای مردم شان اهمیت دارد و در جهت رفاه آنها انجام دهند. یاکس می گوید: به عنوان نشانه ای برای بسیاری از کشورهای جهان، این گزارش نشان می دهد که خوشحالی نتیجه ایجاد بنیان اجتماعی قوی است.

گزارش امسال توجهی خاص به جامعه شاد نظیر محیط شاد در محیط کار است. دیگر فاکتورهای در نظر گرفته شده شامل سرانه تولید ناخالص داخلی، امید به زندگی مطلوب، برخورداری از حمایت، آزادی در انتخاب زندگی، عدم فساد و بذل و بخشش است.

در این گزارش کشورها از صفر تا صد رتبه بندی شدند. در این رنکینگ که از ۱۵۵ کشور جهان نظرسنجی شده است، متوسط امتیاز ۵.۳ از ۱۰ است. ۱۰ کشور برتر دنیا از جمله کانادا امتیاز بالای ۷ کسب کرده اند.

اگر چه ما جزو کشورهای شاد به نظر میرسیم اما کانادا در سال قبل در مکان ششم قرار داشت که به نظر میرسد سطح شادیمان یک رده پایین آمده است. با این وجود ما همچنان جزو کشورهای خوشبخت هستیم.

منبع:

Canada is the 7th happiest place in the world

Canada is one of the happiest countries in the world. In fact, it comes in at 7th out of 155 countries, according to this year’s World Happiness Report. The annual report measures countries by their happiness levels annually, and the latest report was released at the United Nations, at an event celebrating International Day of Happiness.