کولاک برف در منیتوبا و بحران نجات شهروندان شهر چرچیل

407
چرچیل

امیررضا – سه روز پیاپی است که در چرچیل منیتوبا برف و برف و باز هم برف می بارد. این شهر در شمال منیتوبا اعلام کرده است که به دلیل بارش 60 سانتیمتری برف در 57 ساعت گذشته در حالت بحرانی قرار گرفته است.

“به دنبال 3 روز کولاک برف مداوم که شامل 60 سانتیمتر برف و سرعت باد بیش از 120 کیلومتر در ساعت و میزان دید صفر بود، زندکی افراد جامعه را مختل کرده است. در اعلامیه شهر چرچیل آمده است ” بدیهی است که باید کار پاک سازی قابل ملاحظه ای انجام شود که تا تکمیل این کار بر روی منابع موجود شهر تاثیر خواهد گذاشت تا بتوانیم شهر را به حالت نرمال باز گردانیم” در نتیجه ، شورای شهر چرچیل وضعیت شهر را تا اطلاع بعدی فوق العاده اعلام کرد.

پنج شنبه گذشته، به دلیل و ضعیت بحرانی و خطرناک شرایط آب و هوایی از مردم خواسته شد در خانه هایشان بمانند. روز جمعه بارش برف ادامه داشت و میزان دید کمتر از 1 کیلومتر بود.

شهر چرچیل منیتوبا دو روز است که در حال حفرکردن است و به منظور پاک کردن برف به ساکنین توصیه شده است که لامپ های فلورسنت در جاهایی که چیزی دفن شده است قرار دهند. پیشنهادی که البتهزیاد خوب نبود!

 

منبع:

Canadian town declares emergency after 57-hour blizzard

loading video… Daniel Martins Digital Reporter Saturday, March 11, 2017, 12:01 PM – Fifty seven hours is a long time to deal with any kind of severe weather, let alone a blizzard. The town of Churchill, Man., on the shores of Hudson Bay, experienced a blizzard of that length — four hours shy of the longest-ever blizzard recorded there — over the past few days.