امضاء نخستین توافق نامه جامع دانشگاه پلی تکنیک مونترال با موسسه ASSEP

138
پلی تکنیک

مجتبی صلح جو خواه – در فوریه سال 2017 دانشگاه پلی تکنیک مونترال کانادا زیر مجموعه و وابسته به دانشگاه UDEM توافقنامه جامعی با دستیاران و مربیان آموزشهای فعالیتهای عملی و کاربردی موسسه ASSEP که یک انجمن و اتحادیه همبستگی با پلی تکنیک می باشد برای مدت سه سال که نخستین توافق نامه جامع پلی تکنیک در این زمینه می باشد به امضا رساندند.

این انجمن از 26 فوریه 2015 در جهت اعتبار بخشی و ایجاد اتحاد و وابستگی عملکردهای عمومی در کانادا مسئولین و مدیران امتحانات و ناظران و همچنین مسئولین پاسخگو به سوالات دانشجویان در زمینه فعالیهای عملی و مسئولین تصحیح امتحانات عملی دانشجویان که مشابه دانشجویان ثبت نام شده در پلی تکنیک هستند را گرد هم می آورد و در این راستا انجمن سالانه 600 نفر را در کنار هم می آورد.

در تدوین این توافق نامه تیم مذاکره کنند بعنوان نمایندگان پلی تکنیک شامل Micheline Bouchard بعنوان سخنگو و Yves Goussard مدیر دپارتمان مهندسی برق و Jean-Denis Roy مشاور رابط ارشد حضور داشتند. در این بین تیم مذاکره کننده شامل Jérôme Messier بعنوان مشاور اتحادیه و Paul Berthier به همراه Simon de Montigny بعنوان دستیاران آموزشی حضور داشتند.

Richard Hurteau مدیر اداری دانشگاه پلی تکنیک اعلام نمود که مدیر دانشگاه از امضاء این توافق نامه جامع ابراز رضایت و خرسندی کرده و مذاکرات در یک محیط کاملا دوستان و صمیمی برگزار گردید و در آن منافع تمام احزاب و گروه ها مطرح و شنیده شده است. این قرار داد تا 12 فوریه 2020 معتبر می باشد.

تیم امضا کنندگاه این توافق نامه به شرح زیر میباشد:

Back row: Jérôme Messier, Union Advisor; Paul Berthier, teaching assistant; Jean-Denis Roy, Senior Labor Relations Advisor, Yves Goussard, Director of the Department of Electrical Engineering at Polytechnique Montréal; Andrée L’Heureux, Director of the Human Resources Department of Polytechnique Montréal.Front row: Sébastien Paquette, coordinator of the Association for a Union Solidarity of the École Polytechnique (ASSEP); Richard Hurteau, Director of the Administration of Polytechnique Montréal.

 

منبع