تاریخ تعویض لاستیک های زمستانی در استان های مختلف کانادا

915
لاستیک زمستانی

زمستان کم کم در حال رخت بربستن از سرزمین پهناور کاناداست. طبق قانون در هر استان برای ایمنی بیشتر، تمامی وسایل نقلیه در زمان های خاصی باید نسبت به تعویض لاستیک های تابستانی به زمستانی و پس از آن زمستانی به تابستانی اقدام کنند. در برخی استان ها تنها استفاده از لاستیک های مخصوص برف اجازه داده شده و در برخی دیگر زنجیر لاستیک و یا حتی لاستیک های مخصوص (Studded tires) نیز قابل استفاده هستند. استفاده از برخی از این لاستیک ها ممکن است موجب صدمه زدن به جاده ها و خیابان ها شود.

در هر یک از استان های کانادا بنا به وضعیت عمومی آب و هوا در تاریخ های زیر آغاز و پایان استفاده از لاستیک های زمستانی مشخص شده است:

استان کبک

بر اساس قانون 42 تصویب شده سال 2007 تمامی وسایل موتوری باید از تاریخ 15 دسامبر تا 15 مارچ از لاستیک زمستانی استفاده کنند. از سال 2014 تمامی لاستیک های زمستانی باید داری نشان ویژه ای که نشان دهنده تست و تائید لاستیک هاست باشند.

 

استان بریتیش کلمبیا

در این استان تنها در مناطق خاصی استفاده از این لاستیک ها اجباری است. تاریخ استفاده از 1 اکتوبر تا 30 اپریل است. Studded tires هانباید از 3.5 میلیمتر بلندتر باشند.

 

استان های انتاریو و مانیتوبا

در این استان ها تاریخ استفاده از این لاستیک ها از 1 اکتوبر تا 30 اپریل است.

 

استان نوااسکوشیا

از تاریخ 15 اکتوبر تا 30 اپریل

 

استان نیوبرانسویک

از تاریخ 15 اکتوبر تا اول ماه می

 

استان پرنس ادوارد

از تاریخ اول اکتوبر تا 31 ماه می

 

استان نیوفانلند و لابرادور

از اول نوامبر تا انتهای ماه می

 

استان های آلبرتا، ساسکاچوان، قلمروهای شمال غرب (Northwest Territories)، یوکان و نوناووت

در این استان ها تاریخ مشخصی برای استفاده از لاستیک های زمستانی وجود ندارد. این تاریخ ها توسط شهرداری ها و فرمانداری های مناطق تعیین و منتشر می شود.

 

منبع