دولت کبک معادل سازی مدارک دانشگاهی خارجی را سرعت می بخشد

350
معادل سازی مدارک در کبک

شرکت RSM Capital – دولت کبک به معادل سازی مدارک در کبک را تسریع میکند.دولت کبک تسریع مطالعه و بررسی پروژه ی قانون ۹۸ به منظور به رسمیت شناختن مدارک، مهارتها و تخصص مهاجران را در دستور کار خود قرار میدهد .

به نظر می رسد به دنبال رویداد ۲۹ ژانویه که درمسجد کبک (Mosquée de Québec) اتفاق افتاد، گویی این اعلام بعنوان التیامی بود برای جامعه ی مهاجر و مسلمانی که همواره تحت تاثیر عدم به رسمیت شناخته شدن تخصص و همچنین مدارک تحصیلی بدست آمده شان در خارج از کانادا میباشند.

دولت آقای فیلیپ کویار (Philippe Couillard) امیدوارست معادل سازی مدارک در کبک و طرح پروژه ی قانون ۹۸ را در این دوره ارائه دهد به گونه ای که نظام ها و سازمانهای تخصصی کبک فرآیند معادل سازی مدارک، مهارتها و تخصص مهاجران را تسریع کنند و همچنین انعطاف بیشتری را نسبت به این موضوع از خود نشان دهند .
شایان ذکر است جامعه ی مهاجر مسلمان کبک بصورت قابل ملاحظه ای دچار معضل بیکاری است. برای مثال نرخ بیکاری مهاجرین مسلمان مغرب ( مراکش، الجزایر، تونس و لیبی ) در حال حاضر 11.5% گزارش شده است.

منبع:

Québec veut accélérer la reconnaissance des diplômes étrangers | Denis Lessard | Politique québécoise

(Québec) Le gouvernement Couillard compte faire un geste pour favoriser l’intégration des immigrants à l’emploi. Le premier ministre va annoncer aujourd’hui des mesures pour assurer la reconnaissance des diplômes obtenus à l’étranger par les néo-Québécois. Une façon de prendre acte du drame survenu le 29 janvier à la Grande Mosquée de Québec.