کانادا در رتبه پنجم بهترین کشورها برای زنان قرار گرفت

1071
کانادا

بر اساس نتایج آخرین تحقیق جهانی در مورد وضعیت زندگی در کشورهای مختلف، کانادا در رتبه پنجم بهترین کشورهای دنیا برای زنان قرار گرفت. در این لیست کشورهای سوئد، دانمارک، نرژو و هلند در رتبه های اول تا چهارم قرار گرفته اند.

به گزارش هدهد و به نقل از پایگاه خبری US News امروز 8 مارچ به مناسبت روز جهانی زن نتایج این تحقیق که در 144 کشور صورت گرفته منتشر شده است. بر اساس گزارش منتشر شده از سوی US News  و World Reporter این تحقیق در سال 2016 و بر روی 9000 نفر (زن) انجام شده است. شاخص های مورد بررسی در این مطالعه، برابری جنسیتی، حمایت های دولتی در زمان بارداری و خدمات زایمان، عدالت در دستمزدها و مانند آنها بوده است.

نکته جالب توجه در این مطالعه کانادا رتبه دوم را در بهترن کشورها برای زندگی به دست آورده است. کشور سوییس هم که در رتبه بندی کلی رتبه اول را برای زندگی به دست آورده است، به عنوان هفتمین کشور مناسب برای زنان شناخته شده است.

از سوی دیگر مطالعه دیگری از طرف نشریه The Economist منتشر شده که موضوع آن بهترین کشورها برای کار برای زنان است. در این مطالعه کشور کانادا رتبه 10 را کسب کرده است. در لیست نامبرده کشورهای ایسلند، سوئد و نروژ رتبه های اول تا سوم را دارند.

در لیست کشورهای مناسب برای زندگی زنان، کشورهای بولیوی و تونس در انتهای جدول قرار دارند.

 

منابع:

The 60 Best Countries for Best Countries for Women

When it comes to best countries for women, these nations are the best in the world.

Daily chart: The best and worst places to be a working woman | The Economist

MARCH 8th is International Women’s Day, a date designated by the UN to celebrate and advocate for women’s rights. To provide a benchmark for progress on gender equality in the labour market, The Economist has published its fifth annual “glass-ceiling index”.