معرفی دانشگاه تکنولوژی عالی مونترال ETS

443
ets

مجتبی صلح جوخواه- دانشگاه تکنولوژی عالی مونترال (École de technologie supérieure) در سال 1974 در بخشی از سیستم دانشگاه کبک در شهر مونترال در رشته های تخصصی کاربردی و مورد نیاز و کاربرد موسسات با رویکردهای نوین تاسیس شد. این مرکز آموزشی در خیابان Notre-Dame مونتریال واقع گردیده است.

سالانه 25% مهندسان کبک مدارک و تخصصهای خود را از این دانشگاه و موسسات آموزشی وابسته دریافت میکنند. این دانشگاه برای 4 سال متوالی بعنوان نخستین دانشگاه کبک و چهارمین دانشگاه کانادا در بین دانشگاههای مهندسی بوده است. بر اساس رتبه بندی QS در سال 2016-2017 جایگاه این دانشگاه 223 می باشد.

عمده برنامه های این دانشگاه به زبان فرانسه می باشدکه بیشتر در مقطع کارشناسی است اما با زبان انگلیسی هم میتوان به دوره های کارشناسی ارشد با تز و دکتری با موضوع تحقیاتی کاربردی وارد شد. تمامی برنامه های این دانشگاه مبتنی بر کاربردی بودن دوره ها و مورد نیاز صنعت تدوین گردیده است.

سرفصل برنامه های ارائه شده در این دانشگاه به شرح زیر میباشد:

مقطع کارشناسی :

 

 Bachelor’s degrees (B.Ing.) (in French)

 Automated manufacturing engineering

 Construction engineering

 Electrical engineering

 Information technology engineering

 Mechanical engineering

 Operations and logistics engineering

 Software engineering

Certificates (in French)

 Construction management

 Economy and building project estimation

 Facility management

 Industrial production

 Health technology engineering

 Quality management and assurance

 Telecommunications
Shortprograms (inFrench)
 Continuous improvement

 Economy and building project estimation

 Facility management

 Entrepreneurship
Industrial management

 Maintenance planning and management

 Productivity optimization

 Telecommunications


برای دسترسی به اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه گردد.

http://en.etsmtl.ca/en/Prospective-Students/Academic-Programs/Undergraduate-Programs

            مقطع کارشناسی ارشد:

Most Master’s programs are offered in two modes – with thesis (M.A.Sc.) or with project (M.Eng.) – depending on the student’s personal objectives.

 Aerospace engineering
Automated manufacturing engineering
Construction engineering
Electrical engineering
Environmental engineering
Information technology
Mechanical engineering
Software engineering
Engineering, with a concentration in:
• Design and management of Canadian engineering projects
• Renewable energy and energy efficiency
• Occupational health and safety risk engineering
• Innovation management
• Engineering project management
• Urban infrastructures management
• International projects and global engineering
• Telecommunications networks
• Healthcare technology

 

اطلاعات کامل تر و به روزتر را در لینک زیر ببینید:

http://en.etsmtl.ca/en/Prospective-Students/Academic-Programs/Graduate-Programs

مقطع دکتری:

این مقطع براساس تخصص اساتید در زمینه های electrical engineering, mechanical engineering, automated manufacturing engineering, construction engineering, software engineering and information technology engineering departments تدوین شده است. برنامه ها براساس مفاهیم علمی و زمینه های کاربردی در بخشهای مختلف صنعت طراحی شده است اساتید بر روی تحقیقات مبتنی بر انتقال تکنولوژی کار میکنند. در حال حاضر دانشجویان این مقطع در زمینه های زیر فعال هستند .

 • Industrial power and drive electronics;
 • Telecommunications and microelectronics;
 • Imaging, vision and artificial intelligence;
 • Medical technology;
 • Mechanical simulation, design and production, robotics and dynamic systems (including ergonomics and industrial safety);
 • Structures and infrastructures;
 • Hydraulics, hydrology and environmental engineering;
 • Design and control of production systems;
 • Digital simulation in the area of fluid dynamics;
 • Energetics, thermal technology and wind energy;
 • Materials technology and shaping;
 • Informatics, IT engineering and software engineering;
 • Construction project management and decision support systems.

مقطع دکتری براساس 15 کردیت برنامه های اکادمیک و 75 کردیت تز و فعالیتهای تحقیقاتی طراحی شده است.

مدارک زبان مورد نیاز برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد با تز و دکتری با موضوع تحقیقاتی کاربردی انگلیسی بوده و به شرح زیر میباشد.

TOEFL iBT (Internet-based Test)

Test result Decision
61 or more Satisfactory linguistic competencies
Between 46 and 60 Admission conditional upon retaking the test and obtaining a satisfactory score
Below 46 Admission refused

 

 

TOEFL PBT (Paper-based Test)

Only test results less than 24 months old are acceptable.

Test result Decision
500 or more Satisfactory linguistic competencies
Between 450 and 499 Admission conditional upon retaking the test and obtaining a satisfactory score
Below 450 Admission refused

 

  

IELTS (International English Language Testing System)

Only test results less than 24 months old are acceptable.

Test result Decision
6 or more Satisfactory linguistic competencies
5 Admission conditional upon retaking the test and obtaining a satisfactory score
Below 5 Admission refused

اطلاعات تکمیلی از طریق لینک زیر قابل دسترسی می باشد.

http://en.etsmtl.ca/en/Prospective-Students/Academic-Programs/Language-policy-and-tests

هزینه مورد نیاز برای ارسال تقاضای پذیرش در این دانشگاه 45$ می باشد. هزینه تحصیل در این دانشگاه برای دانشجویان مقیم کبک به شرح زیر میباشد:

Level of studies  |  Number of credits Tuition fee Other fee Total
Undergraduate
Bachelor’s degree
Certificate
12 credits $931.20  $246.46 $1,177.66
6 credits $465.60  $195.88 $661.48
3 credits $232.80 $158.23 $391.03
Graduate
Master’s degree, Specialized graduate diploma (DESS)
9 credits $698.40 $221.17 $919.57
While writing a thesis  $77.60 $120.59 $198.19
Ph.D. 9 credits $698.40 $221.17 $919.57
3 credits $232.80 $158.23 $391.03
While writing a thesis  $77.60 $120.59 $198.19

 

هزینه تحصیل برای دانشجویان مقیم کانادا که در کبک اقامت ندارند به شرح زیر میباشد:

Level of studies  |  Number of credits Tuition fee Other fee Total
Undergraduate
Bachelor’s degree
Certificate
 
12 credits $2,891,04 $246.46 $3,137.50
6 credits $1,445.52 $195.88 $1,641.40
3 credits $722.76 $158.23 $880.99
Graduate
Master’s degree, Specialized graduate diploma (DESS)
9 credits $2,168.28 $221.17 $2,389.45
While writing a thesis $77.60 $120.59 $198.19
Ph.D. 9 credits $698.40 $221.17 $919.57
3 credits $232.80 $158.23 $391.03
While writing a thesis $77.60 $120.59 $198.19

 

هزینه تحصیل برای دانشجویان خارجی که اقامت کانادا را ندارند به شرح زیر میباشد:

Level of studies  |  Number of credits Tuition fee Other fee Total
Undergraduate
Bachelor’s degree
Certificate
12 credits $7,123.08 $246.46 $7,369.54
6 credits $3,561.54 $195.88 $3,757.42
3 credits $1,780.77 $158.23 $1,939.00
Graduate
Master’s degree, Specialized graduate diploma (DESS)
9 credits $4,782.87 $221.17 $5,004.04
While writing a thesis $77.60 $120.59 $198.19
Ph.D. 9 credits $4,293.09 $221.17 $4,514.26
3 credits $1,431.03 $158.23 $1,589.26
While writing a thesis $77.60 $120.59 $198.19

 

همچنین تمام دانشجویان باید سایر هزینه های غیر مستقیم به شرح زیر را برای تحصیل در شهر مونترال و این داشگاه در نظر بگیرند.

General fees

$59.06 (non-refundable unless all courses are cancelled by ÉTS)
Student association $25
Student services $36.53 + $1.07 per credit
Sports facilities $24.71 for full-time or part-time bachelor students and for full-time certificate students, graduate and Ph.D. students and non-program students
$12.35 for part-time certificate students, graduate and Ph.D. students and non-program students
No fees for bachelor students who are participating in an internship or living off-campus
Technology fee $6.71 per credit (except when participating in an internship)
Copyright royalties $0.65 per credit

 

Educational material

$150 to $300 for manuals, textbooks, etc.;
Approximately $300 for a calculator (mandatory for bachelor students)
Late registration fee $25 for undergraduate students
$100 for graduate and Ph.D. students
Late payment fee $25
ASEQ* group insurance $103.81 for the Fall term
$207.60 for the Winter term (includes the Summer term)
Contribution to the Fonds de développement de l’ÉTS (ÉTS development fund)** $15 for full-time students
$6 for part-time students
Contribution to the Fonds de développement durable (Sustainable development fund)** $5 per term
Health insurance $972 per year (mandatory for international students)

 

همچنین این دانشگاه برنامه هایی برای ارائه بورس و حمایتهای مالی از دانشجویان دارد بطوریکه در سال تحصیلی 2015-2014 بیش از 3 میلیون دلار بورس در سطوح بالاتر از کارشناسی توسط خود دانشگاه و یا سایر موسسات به دانشجویان ارائه گردید. علاوه بر این، فاندهایی نیز توسط خود اساتید براساس بودجه های تحقیقاتی و قراردادهای پروژه ها به دانشجویان ارائه میگردد.

اطلاعات تکمیلی از طریق لینکهای زیر قابل دسترسی می باشد که توصیه میگردد این لینکها مطالعه گردد.

http://en.etsmtl.ca/en/Prospective-Students/Financial-matters

http://www.etsmtl.ca/Etudiants-actuels/Cycles-sup/Cout-financement/Comment-financer-mes-etudes/Bourses/Liste-des-bourses/Exemption_MELS

http://www.etsmtl.ca/Etudiants-actuels/Cycles-sup/Cout-financement/Comment-financer-mes-etudes

دانشگاه ETS با تعداد زیادی از موسسات و دانشگاه دنیا ارتباط داشته و همکاریهای خوبی را با هم دارند که لیست منطقه ای این مراکز به شرح زیر میباشد.اطلاعات تکمیلی از طریق لینک زیر قابل دستیابی مبباشد.

Continent

Universités
Afrique 6
Amérique centrale 4
Amérique du nord 2
Amérique du sud 21
Asie 18
Europe 49
Océanie 0
Tous les continents 100

https://moveonline.etsmtl.ca/moveonline/cooperations/search.php?_error=NoCookie

 

زمان ارسال تقاضاهای پذیرش به شرح زیر میباشد

 • Fall term: May 1
 • Winter term: November 1
 • Summer term: March 1 (undergraduate admissions are not accepted for the Summer session)

از آنجاییکه برای دانشجویان خارجی یک دوره 4 ماهه برای اخذ ویزا و مجوزات تحصیلی متصور است لذا دانشجویان برای ارسال تقاضاهای خود باید این مدت زمان را در نظر بگیرند و در لحظه آخر مدارک مورد نیاز خود برای پذیرش را ارسال نکنند.

ارسال تقاضا برای این دانشگاه نیز مانند سایر دانشگاهها بصورت online صورت میگیرد که از طریق لینک زیر امکان پذیر است.

https://admission.etsmtl.ca/Accueil.aspx?ReturnUrl=%2f%3fc%3den&c=en

مدارک زبان فرانسوی مورد نیاز در این دانشگاه به شرح زیر میباشد:

 TCF (Test de connaissance du français)

Afin d’être valide, le test doit avoir été fait dans les 24 derniers mois.

Résultat au test Décision
B2, C1 et C2 Politique linguistique satisfaite
B1 Admission conditionnelle à la réussite d’un cours de français
A2 et A1 Admission refusée

 

 DELF (Diplôme d’études en langue française)

 DALF (Diplôme approfondi de langue française)

Afin d’être valide, le test doit avoir été fait dans les 24 derniers mois.

Résultat au test Décision
DELF B2, DALF C1 et DALF C2 Politique linguistique satisfaite
DELF B1 Admission conditionnelle à la réussite d’un cours de français
DELF A1 et DELF A2 Admission refusée

 

اطلاعات تکمیلی در خصوص این دانشگاه بصورت یک هندبوک و در فرمت فایل PDF به شرح لینک زیر قابل دستیابی میباشد:

http://en.etsmtl.ca/International/Etudiants-etrangers/Vivre-a-Montreal/International-Handbook