چگونه از مالیات سالانه، پشتوانه ای برای بازنشستگی خود بسازیم؟

1230

متوسط سن بازنشستگي در كانادا ٦٥ سالگي مي باشد. با توجه به اينكه ميانگین سني ٨٣ سال براي آقايان و ٨٦ سال براي خانم ها در كانادا است، پيش بيني مي شود زماني كه افراد در بازنشستگي و بدون درآمد سپری مي كنند بين بيست تا چهل سال است. طبق تحقيقات انجام شده، ٧٠٪‏ درآمد قبل بازنشستگی سالانه براي حفظ سطح زندگی در زمان بازنشستگی مورد نياز هست. چون فرض بر اين است كه در زمان بازنشستگي با كاهش هزينه هاي زير روبه رو هستيد.
1. كاهش هزينه هاي مرتبط به كار
2. كاهش ماليات
3. حذف هزينه های مرتبط به حساب های بازنشستگی

منبع درآمد در زمان بازنشستگی از طرف دولت، از پلن های Canada Pension Plan و Old Age Security خواهد بود. اما متاسفانه، پلن های دولت به تنهایی جوابگوی تنها ٣٧٪‏ از درآمد شما در زمان بازنشستگی می باشد.
برای داشتن زندگی آسوده در زمان بازنشستگی نياز به يك برنامه ريزی درست احساس می شود.
دولت كانادا امكان ساختن پشتوانه مالی از طريق كاهش ماليات پرداختی به افرادی كه درآمد دارند، داده است. اين پس انداز از طريق حساب های Registered Retirement Saving Plan امكان پذير است. بدين گونه بخشي از پس انداز شما در اين حساب بعد از پر كردن فرم های مالياتی به شما بازگردانده مي شود.

بدينگونه شما علاوه بر پس انداز برای زمان بازنشستگی از ميزان ماليات پرداختی می كاهيد. شما مجاز هستيد تا سقف ١٨٪‏ از حقوق سالانه خود را در اين حساب پس انداز كنيد. علاوه بر زمان بازنشستگی مي توانيد از حساب RRSP براي پيش پرداخت خانه اول يا برای ادامه تحصيل استفاده كنيد. طبق قانون ماليات كانادا شما تا آخر فوريه زمان داريد كه حساب RRSP باز كنيد و براي ماليات سال قبل از ان استفاده كنيد. بعضي از شركت ها از جمله Industrial Alliance امكان دريافت وام براي حساب RRSP با سود خيلي پايين برای افراد بدون نقدينگی كافی، را فراهم كرده اند.