جاستین ترودو: نادیده گرفتن طبقه میانی جامعه به خشم و افراط گرایی می انجامد

393
جاستین ترودو
جاستین ترودو نخست وزیر کانادا، در اظهاراتی در خصوص ادامه نادیده گرفته شدن طبقه میانی جامعه از سوی سیاست گذاران اقتصادی جهان هشدار داد و اعلام کرد این مساله به ایجاد خشمی منجر می شود که در نهایت به افراط گرایی می انجامد.
جاستین ترودو در سخنرانی خود در ضیافت رهبران فرهنگی و تجاری در بندر هامبورگ آلمان بر ضرورت تمرکز بیشتر بر تحقق رشد اقتصادی که بخش بیشتری از جامعه جهانی را بهره مند سازد تأکید کرد و گفت: سیاست های اقتصادی باید به کمک به طبقات متوسط توجه داشته باشد.
نخست وزیر کانادا در بخش دیگری از سخنانش گفت: رشد نابرابری سبب می شود ملت ها به دولتهایشان و کارفرمایانشان اعتماد نداشته باشند. بسیاری در جهان در مورد آینده نگران هستند. اکنون زمان آن رسیده است که ذهن شهروندان و مردمان را آرام و بی دغدغه کنیم.
آقای ترودو اعتقاد دارد سیاست های اقتصادی دولت های جهان باید با هماهنگی بیشتر با یکدیگر و برای بهره مند شدن درصد بیشتری از جامعه های انسانی برنامه ریزی و اجرا شوند.