کانادا پذیرای سیصد هزار مهاجر در سال 2017 خواهد بود

871
مهاجرت

شرکت RSM Capital – وزیر امور مهاجرت کانادا اعلام کرد، کانادا تعداد مهاجران در سال 2017 را از سیصد هزار نفر افزایش نخواهد داد. در واقع این آمار برابر است با آمار مهاجران در سال 2016 ، سالی که پناهندگان سوری به این کشور پناه آوردند.

کشور کانادا بین سال های 2011 تا 2015 بطور متوسط پذیرای دویست و شصت هزار مهاجر در سال بوده است. از بین سیصد هزار نفری که در سال جدید امکان مهاجرت به کانادا دارند، چهل هزار نفر افراد پناهنده و هشتاد و چهار هزار نفر افراد پذیرفته شده در غالب برنامه های متعدد اعلام شده از طرف دولت کانادا به همراه خانواده های خود هستند.

عدد 300000 نفر به مراتب افت قابل توجهی نسبت به 450000 نفری دارد که پیش از این شورای رشد اقتصادی کانادا در یک برنامه ی پنج ساله پیشنهاد داده بود. این شورا که سال قبل با ریاست Dominic Barton تشکیل شده بود، طرح و استراتژی بلند مدت رشد اقتصادی کانادا را برای دوره ای پنج ساله هدف گزاری کرده بود.

در هنگام انتشار این گزارش، وزیر مهاجرت کانادا، به بالا بودن عدد 450,000 نفر در سال جدید اشاره کرد. وی افزود مهاجرت نقش بسیار مهم و حساسی در حفظ رقابت اقتصادی کانادا در برابر دنیا ایفا میکند و طرح و برنامه ی 2017 نشان دهنده ی یک رویکرد دقیق و مسول است، که توجهی خاص به ضرورت پذیرفتن مهاجرین در رشد اقتصادی کانادا دارد.

نمودار دریافت مهاجران کانادا از سال 1860 تا کنون به این صورت است:

منبع